Utvinning i Kivusjön

Kivusjön som gränsar mellan Kivuprovinserna och Rwanda innehåller metangas och koldioxid. Just nu pågår arbetet med att undersöka hur gasen kan utvinnas och komma de båda länderna till del.

Läs mer här:
Lake Kivu,s Great Gas Gamble