”Vad händer med mina gåvor när staten har låst Panzis konton?”

Alla gåvor som skänks till Panzisjukhusets verksamhet via PMU samlas på ett specifikt “panzikonto” i PMU:s ekonomisystem. Nya utbetalningar till DR Kongo och Panzi görs när sjukhuset har tillgång till sina konton igen.

Detta innebär att du som givare kan känna dig trygg med att de gåvor du ger till verksamheten kommer att komma verksamheten tillgodo.

Under 2015 är behoven fortsatt stora. Vill du också vara med och stödja verksamheten så kan du ge en gåva direkt här på webben, använd länken här nedan, eller gör en inbetalning till pg 90 00 50 6

https://www.pmu.se/stodarbetet/geengava

Tack för ditt stöd och dina gåvor!