Våld mot kvinnor bekämpas i Indien

Våldet mot flickor och kvinnor i Indien ökar och den brutala gängvåldtäkten mot en flicka på en buss i december förra året upprörde både i det indiska samhället och i resten av världen.

Våldet pågår såväl i hemmen som på arbetsplatser och ute på gatorna och allt fler hedersmord sker.

– Till orsakerna hör en mansdominerad familjekultur där man ser ner på kvinnan, negativa influenser i media och framför allt på internet, samt ett bristfälligt polis- och rättsväsende som innebär att förövarna går fria, säger Abraham Sahu, ledare för PMU:s samarbetspartner The Full Gospel Trust of India.

Genom projektet “Save women Ä save Delhi” som startade i januari i år, ska medvetenheten om problemet stärkas i samhället. Till redskapen hör media, litteratur, konsulterande verksamhet och personliga kontakter samt familjerådgivning. Arbetet sker i samverkan med myndigheterna, NGO:s och olika nyckelpersoner i samhället. Nätverk och grupper bildas för att slå vakt om kvinnors rättigheter.

– Jag hoppas att kvinnor ska få större insikt om sin situation och sina rättigheter genom projektet och att respekten för dem ska öka hos männen, inom kyrkan, i skolorna och i samhället som helhet, säger Abraham Sahu.