Våldtäkter mot barn diskuterades

Den 20 mars hölls en konferens på Panzisjukhusets eftervårdboende Maison Dorcas som bland annat stöttas av PMU. Konferensen arragerades av ett nätverk av aktörer från civilsamhället. Under konferensen diskuterades hur sexuellt våld mot barn kan förebyggas genom stärkt dialog och samarbete mellan olika enheter i samhället. Frågan har framförallt aktualiserats till följd av situationen i staden Kavumu där 34 barn har våldtagits sedan 2013. På konferensen deltog även DR Kongos särskilda sändebud för sexuellt våld.

Läs mer här:
Les acteurs impliqués dans la prise en charge des endants réunis autour d,une table pour parler de la violence faites aux enfants à Kavumu

DRC personal representative calls for investigation into sexual violence of
infants

Babies Are Being Abducted, Raped, And Returned To Their Village In The Congo