“Våldtäktsdom i DR Kongo ger hopp om ett fungerande rättsväsen”, säger Mukwege

Dr Denis Mukwege vädjar om fortsatt stöd för de utsatta barnen

I en unik dom i staden Kavumu, DR Kongo, fälldes den 13 december 12 förövare av våldtäkter mot barn för brott mot mänskligheten. Det unika rättsfallet omfattade 42 våldtäkter mot barn mellan 18 månader och 10 år.

– Jag gratulerar föräldrarna till de här barnen, säger dr Denis Mukwege i ett uttalande i samband med domen. De har stått ut med smärtan, sorgen, rädslan och stigmatiseringen för att kräva sin rätt. Jag är också tacksam och rörd över att se vårt rättsväsende visa inför hela världen att det är kapabelt att hantera krigsbrott och obeskrivliga brott mot mänskligheten. Budskapet är tydligt: förr eller senare kommer rätten att segra!

Dr Mukwege lyfter också fram behovet av att fortsätta följa de utsatta barnen och se till så att de får det stöd de behöver.

– De här barnen behöver få gynekologiskt, pedagogiskt och psykosocialt stöd, och de behöver få mycket kärlek och ömhet av sina föräldrar, säger han. De behöver också följas under hela sin uppväxt för att vi ska kunna se vilka följder det våld som de har utsatts för har för deras sexualitet, deras reproduktiva förmåga och deras välmående.

Inför framtiden behövs politisk vilja för att ge dessa och andra barn och föräldrar det skydd de har rätt till. Bara så kan våldet besegras, avslutar dr Mukwege sitt uttalande.

Maria Bard, påverkansstrateg på PMU med fokus på DR Kongo, är också glad över den fällande domen.

– Detta är en stor seger för jämställdhet, demokrati och rättssäkerhet i DR Kongo, säger hon. Även om det endast är ett exempel så visar det att det även i Kongo lönar sig att använda sig av rättssystemet. Det sänder en viktig signal till samhället i stort att sexuellt våld inte är acceptabelt och får gå ostraffat förbi. Det är en upprättelse för de barn som utsatts och deras familjer, människor som fått utstå mycket lidande och sorg. Det är även en bekräftelse för det outtröttliga arbete som Panzisjukhuset och andra organisationer och aktörer har utfört. PMU är stolta över att få samarbeta med Panzi och dess kunniga och kompetenta personal. Nu hoppas vi att dessa domar kan få ringar på vattnet inom rättssystemet i DR Kongo.

Läs mer om PMU:s relationer till Dr Mukwege och Panzisjukhuset.

Ge en gåva till arbetet på Panzisjukhuset.