Valguide: Så tycker partierna om biståndet

I september är det dags för riksdagsval och PMU InterLife har ställt partierna mot väggen för att få en bild över vad de står för. Här är de fem frågorna som partierna svarat på:

1. Tror ni att vi kommer att uppfylla milleniemålet att halvera fattigdomen till 2015?

2. Vilket biståndsområde ser ni som viktigast att prioritera just nu?

3. Ska biståndsbudgeten användas till exempelvis flyktingmottagning i Sverige och till militära insatser i utvecklingsländer?

4. Bör stödet till svenska folkrörelsers information om globala utvecklingsfrågor, som halverades mellan 2009 och 2010, återställas till sin tidigare nivå?

5. Hur ser ni på folkrörelsernas betydelse som aktörer inom utvecklingssamarbetet?

Läs partiernas svar: www.pmu.se/val2010

Se även referat och filmklipp från den hearing med riksdagspartierna som 15 biståndsorganisationer arrangerade i maj: Valdebatt