”Våra pengar tillhör inte bara oss”

Hur kom det sig att du valde att bli Barnens rätt-vän?

– Vi är regelbundna givare till PMU med autogiro och ger också “stötvis” bidrag till någon speciell satsning, så jag följer lite vad de arbetar med.

Jag läste på deras hemsida om det här och tyckte att det skulle pass oss bra.

Vad är det i just det här upplägget som tilltalar dig?

– Jag har aldrig haft fadderbarn och det hade vi inte heller i min familj när jag växte upp så det är ingen tradition. Men jag tycker om att det är ett kollektivt fadderskap.

Genom den här formen så kan hjälpen fördelas till flera. Jag litar på att PMU som har större överblick vet var pengarna behövs bäst just då, utan begränsningar vare sig till länder eller till projekt och insatser.

Jag har vuxit upp i en pingstförsamling och känner väl till PMU och känner mig trygg med hur pengarna hanteras där.

Vad ger det er som familj att dela med er på det här sättet?

– Vår dotter är än så länge bara två år, men hon är väl en av anledningarna till att vi sökte efter något som just riktar sig till barn. När man själv får barn får man nog ett större hjärta också för andra barns levnadsvillkor. Barn som inte har det så bra som vi.

Vi försöker se på våra pengar och resurser som en del i något större och vill gärna ge det synsättet vidare till vår dotter Ä att de pengar vi rör oss med inte bara tillhör oss. Och det tror vi att vårt engagemang i detta kan hjälpa oss med.

Av Kerstin Klason

Så går det till att bli Barnens Rätt-vän:

Varje månad ger du ett valfritt belopp via autogiro till PMU:s arbete för barn runtom i världen. Du får två återrapporteringsbrev per år om aktuella projekt, sam PMU:s tidning, kalender och en Barnens rätt vän-magnet till kylskåpet.

Läs mer här