Varannan svensk köper Rättvisemärkt

Försäljningen av Rättvisemärkt och Fairtrade-märkta varor internationellt gynnar idag fem miljoner odlare och anställda med familjer i cirka 50 utvecklingsländer, genom kriterier som ger förbättrade arbets- och levnadsvillkor samt en bättre betalning för råvaran. PMU InterLife är en av de organisationer som är medlemmar i Rättvisemärkt.
– Vi vet att lågkonjunkturen drabbar utvecklingsländer extra hårt och att miljontals människor drogs in i en djupare fattigdom under förra året. För många innebar Fairtrade en livlina, en chans att bibehålla en dräglig tillvaro och till och med ta några steg framåt. Därför är det glädjande att vi trots lågkonjunkturen växer och att vi gör nytta för allt fler människor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi verkar i några av världens fattigaste länder och att vi inte ensamma kan lösa alla problem. Det säger Morgan Zerne, VD på Rättvisemärkt.
Idag går det att välja bland fler än 850 Rättvisemärkt-certifierade artiklar i svenska butiker. Försäljningen av Rättvisemärkt uppgick under 2009 till 876 kr i konsumentvärde, en ökning med 25 procent jämfört med året innan.
ECI:s årliga kännedomsmätning visar att 63 procent av dem som idag känner till Rättvisemärkt har köpt minst en Rättvisemärkt produkt under det senaste halvåret, motsvarande drygt varannan svensk konsument.
Den årliga kampanjen Fairtrade Fokus har varit en starkt bidragande faktor till den ökade kännedomen, enligt Helena Markstedt, generalsekreterare på Rättvisemärkt.
– Rättvisemärkt är idag en väletablerad produktmärkning på den svenska marknaden. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vår målsättning är att fem gånger fler odlare och anställda i utvecklingsländer ska vara en del av Fairtrade till 2015, avslutar Helena Markstedt.