Vårkampanjen lyfter mödrahälsovård

Bristerna i mödrahälsovården leder till att närmare 300 000 kvinnor och sex miljoner barn dör varje år. Och 99 procent av dödsfallen sker i låginkomstländer. Miljontals mödrar och barn får också svåra sjukdomar eller skador.

PMU lyfter från mars-maj åter rätten till mödrahälsovård, och pengar samlas in till arbete i DR Kongo och Tanzania. Församlingar i Sverige uppmuntras bland annat att skänka en morsdagskollekt till mödrahälsovård. Under våren hålls flera konserter, där pengar samlas in till mödrahälsovård. En ny film om mödrahälsovård kan också laddas ner från PMU:s hemsida.

Under våren hålls också event runtom i de second hand-butiker som samarbetar med PMU, där kunderna får veta mer om millenniemålen och PMU:s arbete med mödrahälsovård.

Enligt FN:s femte millenniemål ska mödradödligheten minska med 75 procent mellan 1990-2015, men med två år kvar till deadline har den bara halverats.

– I många länder finns alldeles för få barnmorskor utbildade med tillräcklig kompetens, som kan följa kvinnors graviditeter och förlossningar och vidta de åtgärder som behövs för att undvika komplikationer och skador som fistlar.
Det berättar Marie Berg, barnmorska och professor i vårdvetenskap med inriktning på reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet, som själv arbetat länge i Afrika.

Den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, finns PMU på plats i Fryshuset och håller ett seminarium om mödrahälsovård, samt visar den nya filmen.

Den 11 mars lanseras Panzirapporten, som har fokus på mödrahälsovård och problemet med fistlar. Detta innebär att väggen mellan slida och urinblåsa skadas så svårt att urinen inte går att kontrollera. För Bertha Mbile i DR Kongo ledde det till tio år av isolering, innan hon fick vård vid Panzisjukhuset i Bukavu.

– Det kändes som att mitt liv var över och att jag inte längre värd något, berättar hon.

I samhället Manonga, Tanzania, föder bara 47 procent av kvinnorna barn med stöd av utbildad barnmorska. Det är männen som styr över ekonomin och bestämmer om kvinnan ska söka vård eller inte och många kvinnor känner själva inte till de risker de står inför som gravida.

PMU:s samarbetspartner Cepac i DR Kongo och FPCT i Tanzania arbetar med att informera om familjeplanering och mödrahälsovård, motverka destruktiva normer, samt höja kapaciteten hos vårdpersonal. Hälsoinrättningar och förlossningsrum restaureras och utrustas också.

Läs om lanseringen av Panzirapporten här

Läs mer om vad PMU gör just nu och ge en gåva här.

Du kan också sms:a MAMMA till 72 980 om du vill ge 50 kr, eller MAMMA100 om du vill ge 100 kr till PMU:s vårkampanj för mödrahäslovård.