Världens Barn 2010 gav Evalin en skola

De flesta skolorna i södra Sudan förstördes under det 37-åriga inbördeskriget. Ett fredsavtal skrevs 2005 för att stoppa Afrikas längsta inbördeskrig. Bara vart femte barn har fått chansen att gå i skola vilket innebär att nio av tio kvinnor är analfabeter.

Världen Barn-insamlingen kunde 2010 vara med och stötta PMU med skolbyggnationer och utrustning i tre byar. En av dessa är primärskolan i Kajo-Keji med drygt 140 elever. Evalin är en av de flickor som nu kan gå i skolan. Under kriget berövades hon det mesta. Först hemmet, sedan pappa och till sist också sin mamma. Ändå vågar hon drömma om framtiden.

Ä Jag vill klara skolan riktigt bra så att jag kan bli läkare när jag blir stor. Jag vill hjälpa andra när de är sjuka, säger Evalin.

Under förra året när Evalin var tio år kunde hon börja i första klass i skolan i Kajo-Keji. Då fanns enbart en skolbyggnad på gården för de äldsta eleverna. Ettorna samlades under ett träd där fröken fick lära ut matte utifrån griffeltavlan som stod lutad mot stammen. Men nu står lågstadiebyggnaden klar och man behöver inte längre avbryta lektionerna varje gång det regnar.

Läs mer om Världens Barn:

Hit går PMU:s pengar i år

Webb för Världens Barn