Världens barn-kampanjen viktigare än någonsin

Gakwende, Burundi. Foto: Jonatan Nordin

Världens barn, Radiohjälpens insamlingskampanj, är kanske viktigare än någonsin detta år – på grund av coronapandemin. En del av pengarna går till ett skolhem för funktionsnedsatta barn i Burundi, ett projekt som PMU stöder.

Kampanjen pågår hela året men drar igång på allvar när höstmörkret infunnit sig i september. Den stora insamlingsgalan i SVT äger rum den 2 oktober. Då kommer miljonerna att rulla in på dataskärmarna, pengar som går till ett 30-tal viktiga projekt, administrerade av 13 organisationer i civilsamhället som anförtrotts med 90-konton. I fjol hamnade slutsumman på imponerande 86,7 miljoner.

I år har alla restriktioner kring covid-19 blivit en extra utmaning för Radiohjälpens insamling. På Världens barns hemsida www.varldensbarn.se finns en mängd tips om smittsäkra aktioner. Och SVT och Sveriges Radio P4 ger draghjälp ända fram till målsnöret, allt för att främja alla barns rätt till hälsa, trygghet och utbildning.

Pandemin är en utmaning på mer än ett sätt. Den har kraftigt ökat behovet av insatser för barn i utvecklingsländerna. Barn klarar sig lindrigt undan själva viruset.  Men barn som lever i fattigdom drabbas ändå på ett förödande sätt av pandemin.

Varje dag dör omkring 14 000 barn som inte hunnit fylla fem år av sjukdomar som ganska enkelt kan förebyggas, enligt Unicef.  En siffra som inte har med corona att göra. Nu riskerar 6,7 miljoner barn att bli allvarligt undernärda som en följd av pandemin. Då kommer dödstalen att stiga.

1,25 miljarder barn har drabbats av att skolor stängs på grund av pandemin. En majoritet av dessa barn finns i utvecklingsländerna.

Vaccinationsprojekt och andra livräddande aktioner har bromsats på ett förödande sätt av corona. En redan bristfällig sjukvård i fattiga länder som dignar under pandemins tryck räcker inte till för andra utsatta grupper. Det drabbar barnen.

För många är skolan en framtidsväg där det går att skönja hoppets ljus. Så är det med barnen på Gakwende, skolhemmet i Burundi som PMU stöder tillsammans med Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Där får barn med fysiska funktionsnedsättningar möjlighet att bo nära den lokala skolan på platsen. Därmed får de samma chans till utbildning som andra barn, samt omvårdnad och medicinsk hjälp.

Detta är ett av många viktiga projekt som insamlingen till Världens barn stöder.

BIRGER THURESON