Varma kläder och filtar förmedlas till översvämningsdrabbade i Pakistan

Där marken tidigare grönskade är den nu täckt av lera, sand och damm. De flesta husen är borta och invånarna bor ännu i tält eller enkla stråhyddor. Situationen är fortfarande mycket svår i de områden som översvämmades efter de värsta monsunregnen på 80 år i juli och augusti. Totalt drabbades cirka 20 miljoner invånare i Pakistan.
Nu har över 4,5 miljoner kronor kommit in till PMU:s Pakistan-insamling och samarbetspartnern Full Gospel Assemblies of Pakistan, FGA, förbereder en andra fas av den humanitära insatsen i landet.
Ä De jobbar för högtryck. Just nu pågår träning för det team som ska genomföra arbetet och man räknar med att komma igång mellan jul och nyår, berättar Bengt Brolin, nyligen hemkommen från Pakistan.

I den första fasen fick 575 familjer mat, husgeråd, hygienartiklar, myggnät med mera. Nu ska 1000 familjer i KotAddu, i Punjab-provinsen samt Kandhkot och Thatta i Sindh-provinsen att bistås med varma kläder, dynor och filtar, gödningsmedel, mat, utsäde, getter, hushållsartiklar med mera. Dessutom ska lekplatser anläggas till barnen. Erikshjälpen och EFK är medfinansiärer.
Bengt Brolin har besökt två ensligt belägna byar där följdverkningarna är högst kännbara:
Ä De bebos av småbönder och daglönearbetare, som är hårdast drabbade av katastrofen. Då jordbruket slogs sönder miste de sin sysselsättning och inkomst och de lever i dag under mycket spartanska förhållanden.
Många familjer har lånat pengar så att de kunnat så vete, men har behov av gödningsmedel och av utsäde till nästa såningsperiod.

De mest utsatta i en situation som denna är kvinnorna och barnen och i den insats som genomförs finns resurser för att bistå dem speciellt.
Ä Det var tydligt att många mödrar i första hand ge sina barn den mat som stått till buds, medan de själva visade tecken på undernäring.
Då det mesta sköljts bort har barnen har ingenstans att leka. Att bygga upp lekplatser är ett viktigt sätt att underlätta deras tillvaro efter katastrofen.
Hundratals skolor har blivit skadade eller förstörda i området och många barn går idag inte i skola. I byn Mirpur Bhagat, i KotAddu, har grunden till skolbyggnaderna satt sig vilket orsakat sprickbildning. Lärarna vågade därför inte ha lektioner inne utan man satt utanför skolan med de olika klasserna i ringar.
Flera andra organisationer satsar på att förmedla mat, men behovet av kläder och varma filtar är ännu akut.
Ä Många som jag mötte gick tunt klädda, utan varma tröjor, trots att vintern kommit och barnen saknade ombyte, betonar Bengt Brolin.

FGA är PMU:s samarbetspartner sedan 40 år tillbaka och har stor erfarenhet av humanitärt arbete. Enligt planerna ska den humanitära insatsen pågå fram till slutet av nästa år. I projektet ingår också stöd för kompetensutveckling.

Så här kan du bistå Pakistan:

Ge din gåva direkt via hemsidan. Klicka här!

Besök vår kampanjsida. Klicka här!