Barnens rätt – vårt ansvar

Flickor könsstympas i Kenya, syriska flyktingbarn i Libanon lever med självmordstankar
och i Nepal drömmer unga flickor om att få samma förutsättningar som pojkar
när det gäller utbildning och framtidsutsikter.
196 länder har skrivit under barnkonventionen.

Vi vill hjälpa världen att hålla vad den lovat världens barn.

Var med och ta ansvar – tillsammans ger vi barnen den framtid de har rätt till!

UTBILDNING TILL SYRISKA FLYKTING­BARN I LIBANON
Över en miljon syriska flyktingar lever idag i Libanon. Till följd av hopplösheten i lägren uppges 41 procent av barnen och ungdom-arna leva med självmordstankar. PMU erbjuder, tillsammans med World Vision Lebanon, utbildnings-möjligheter för dessa barn. Arbetet går i linje med vad som visat sig vara väldigt viktigt för att vända flyktingbarnens negativa tankar: att investera i deras framtid.

SKOLOR TILL AFAR-FOLKET PÅ ETIOPISKA LANDSBYGDEN
Tack vare PMU:s insats kan Afar-folket på den etiopiska landsbygden nu skicka sina barn till skolan. Med stöd från våra givare i Sverige har vi byggt flera skolor, sett till att de bemannas av lärare och att barnen får en god utbildning.

VÅRD TILL BARN I DR KONGO SOM UTSATTS FÖR SEXUELLT VÅLD
I konfliktens DR Kongo används sexuellt våld som ett vapen mot framförallt kvinnor och barn. Vid det PMU-finansierade Panzisjukhuset får de drabbade vård och omsorg. Bara under första kvartalet 2016 vårdade man över 100 barn, varav fyra var under 4 år.

Ge en gåva

Stöd arbetet för barns rättigheter Ge som företag

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag
Skicka din gåva till 9000506,
märk gåvan "Barnens rätt".
Sms:a BARNENSRÄTT
till 72 980 för att ge 100 kr.

Plusgiro 900050-6


Märk din gåva “Barnens rätt”