Västafrika

Könsstympning, tidiga äktenskap och tvångsgifte är några av de saker som flickor i delar av regionen utsätts för. Brist på jämställdhet mellan könen, en utbredd fattigdom och avsaknaden av respekt för barns rättigheter är exempel på stora utmaningar i Västafrika.
Arbetet i regionen handlar till stor del om att stärka flickors och kvinnors ställning i samhället, främja utbildning och aktivt motverka könsstympning.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Arbetet i regionen utgår till stor del från demokrati, jämställdhet och utbildning. Kvinnornas status är låg i området och behöver stärkas. Det civila samhället stärks och organiseras, samtidigt som föräldrar, lärare och elever informeras om barns rättigheter och vikten av att flickor går i skolan. Våra samarbetspartners arbetar även med hälsa, skolutveckling och miljövård.
Eva Skog är regionledare för Västafrika.

För kontaktinformation, se här.

Region - Västafrika Placeholder
Region - Västafrika