Hur långt behöver du gå för
ett glas vatten?

263 miljoner människor måste gå längre än 30 minuter enkel väg för att få tag på vatten över huvud taget, och då kan det vara från smutsiga källor. När det kräver timmar, många gånger dagar, för att få tag på vatten så finns inte heller någon möjlighet att vara produktiv eller utveckla andra delar i livet.

Därför arbetar PMU med olika projekt för att nå de allra mest utsatta och tillgodose det stora behovet av vatten – den grundläggande förutsättningen för människors hälsa och utveckling.

Du kan ge någon tillgång till vatten!

97 procent av allt vatten på jorden utgörs av saltvatten. Bara tre procent av jordens vatten är sötvatten och då är två procent bundet i glaciärer. Bara en procent sötvatten är tillgängligt för oss människor. Det är vattnet som finns i sjöar, vattendrag eller som grundvatten i marken.

År 2010 erkände FN:s generalförsamling vatten och sanitet som en mänsklig rättighet. Alla har rätt till tillräckligt, säkert, fysiskt tillgängligt och prisvärt vatten för personligt och hushållsbruk. Och ett av de globala målen (mål 6) är just att ”säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla” innan år 2030.

Det är dock mycket kvar att göra innan vi har nått dit, för det här är verkligheten:

 • 2,2 miljarder (av jordens 7,5 miljarder) människor saknar rent dricksvatten.
 • Minst 2 miljarder människor använder dricksvatten från källor som är förorenat med avföring.
 • 263 miljoner människor behöver gå minst 30 minuter enkel väg för att få tag på vatten över huvud taget, och då ofta från
 • 800 barn under fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Något som skulle kunna förebyggas!
 • Idag uppskattas att 829 000 människor dör varje år pga diarré som ett resultat av smutsigt vatten, något som skulle kunna förebyggas om man gjorde mer för att adressera riskfaktorerna.
 • 4 miljarder saknar tillgång till fungerande toaletter eller latriner.
 • I områden där vatten inte finns tillgängligt blir handtvätt och hygienen inte en prioritet, vilket ökar risken för diarré och andra sjukdomar.
 • Bristen på vatten har både ekonomiska och sociala effekter. Om du behöver spendera flera timmar (eller dagar) på att hämta vatten så kan du inte vara produktiv på andra områden.
 • Har du tillgång till vatten minskar risken att utsättas för något längs farliga vägar för att hämta vatten, din hälsa blir bättre och du har större chans att utveckla ekonomisk produktion.
 • De största utmaningarna är klimatförändringar, ökad befolkning, vattenbrist och demografiska förändringar och urbanisering som redan sätter press på vattensystemen.
 • 2025 uppskattas att halva jordens befolkning kommer att bo i så kallade vatten-stressade* områden på grund av överkonsumtion.

* Vatten-stress – uppstår när efterfrågan på vatten överskrider tillgången under en viss period eller när dålig kvalitet begränsar användandet. Vatten-stress orsakar försämring av vattenkällor i form av kvantitet (ex. torkade floder) och kvalitet (ex. saltintrång, föroreningar).
Källa: sydvatten.se, WHO, Unicef, Sida.

 

 

Vatten, hälsa och utveckling är tydligt kopplade till varandra. Har man inte tillgång till vatten och blir tvungen att gå flera timmar för att komma åt det som borde vara självklart för alla, så kan man inte heller bli produktiv i sin egen utveckling och sjukdomar har större risk att spridas.

Därför är några av PMU:s akuta vatten-insatser, tillsammans med våra partners runt om i världen, just att borra och reparera brunnar i områden där inget vatten finns tillgängligt.

Andra insatser som PMU gör:

 • Reparera vattensystem i konfliktdrabbade områden där vattensystemen förstörts av kriget. Så att människor ska kunna återvända hem.
 • Utdelning av vattenbehållare
 • Utdelning av hygienkit inkl. tvål, tvättmedel, bindor, blöjor mm.
 • Installera toaletter och handfat på skolor där sanitetsproblemen är stora.
 • Träning i hur man kan hantera klimatförändringar/torka i olika områden och trots utmaningar uppnå en långsiktig hållbar matproduktion.
 • Utbildning inom hälsa och hälsometoder för att undvika sjukdomar.
 • Sophantering i flyktingläger.
 • Installation av vattenbehållare (1000 liter) som förser hushållen med vatten.
 • Underhåll av vattenkällor för att försäkra hållbarhet.

Ditt stöd behövs för att ge fler människor tillgång till rent vatten och motverka sjukdomar!

135 kr – kan ge en person tillgång till rent vatten för obestämd framtid

97 542 kr – är kostnaden för att borra en brunn (ex. från Sydsudan)

90 kr – vattenreningstabletter (Zimbabwe)
22,5 kr – 20 liters vattenhink (Sydsudan)
200 kr – dricksvattenbehållare, som räcker till en hel familj (Sydsudan)
2710 kr – verktygslåda för att reparera brunn (Sydsudan)
35 000 kr – kostnad för att bygga gemensamma/allmänna toaletter (Sydsudan)

 • Bli månadsgivare med bank-id!
 • Köp en julklapp i vår gåvoshop.
 • Sprid information om kampanjen.
 • Visa vår insamlingsfilm och ta upp en kollekt i din församling.
 • Dela våra inlägg på sociala medier.
 • Starta en egen insamling till förmån för rent vatten genom att hålla en loppis, konsert, basar eller ett frukostevent.
 • Bjud in oss från PMU att komma och berätta om arbetet.
 • Handla second hand och stötta på så sätt kampanjen.
 • Är du med i en församling? Gå med i Adventsutmaningen!

VAR MED I KAMPEN FÖR TILLGÅNG TILL VATTEN

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Vatten”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “Vatten”.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!