Vattenfynd i Kenya kan bidra till fred

Med hjälp av sattelitbilder och radar har forskare hittat reservoarer med vatten i Turkana, norra Kenya, som så sent som förra året drabbades mycket hårt av torka. Fyndet väcker hopp om en bättre framtid för invånarna i Turkana och för hela landet.

Provborrningar visar att det finns grundvatten några hundra meter under markytan. Enligt beräkningarna rör det sig om 250 miljarder kubikmeter vatten, att jämföra med de 3 miljarder kubikmeter som används i Kenya varje år.

Biståndsorganisationer framhåller nu vikten av att fyndet kommer människor som lever i fattigdom till godo, genom utvecklingsinsatser i regionen.

PMU verkar i Turkana genom samarbetspartnern FPFK (Free Pentecostal Fellowship in Kenya). Till insatserna genom åren hör alfabetisering, fortbildning och arbete mot hiv/aids. Ett projekt för fred, samexistens och samarbete pågår just nu. Vapen från grannländerna Sydsudan och Somalia ökar i området, vilket leder till allt fler dödsoffer.

– Torkan påverkar livet påtagligt i Turkana och bidrar till de ständiga konflikter som råder mellan nomadfolken Turkana och Pokot, där man stjäl boskap av varandra, berättar Andreas Alexandersson, koordinator för PMU:s arbete i Kenya. Tillgång till vatten kan underlätta livet väsentligt och ge medvind i vårt arbete för fred.

Han framhåller att detta skulle stärka invånarnas möjlighet till alternativa inkomster, exempelvis genom odling, i ett område där kampen om resurserna är hård.

FN som varit med och provborrat, påpekar att vattnets kvalitet först måste undersökas, därefter krävs stora investeringar för att det ska kunna utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt. Enligt den kenyanska regeringen kommer dock befolkningen i Turkana att få tillgång till vattnet redan i november och i förlängningen ska även angränsande länder kunna använda det.

Läs mer om detta här