”Vi får aldrig upphöra att göra gott”

128 miljoner människor är i behov av nödhjälp i världen idag.
– Vi får aldrig upphöra att göra gott, sa PMU:s Jessica Hedman idag i sitt tal när det europeiska nätverket VOICE anordnade en konferens i Stockholm med fokus på vad EU bör prioritera vad gäller humanitärt bistånd. 

– Det finns en rädsla för att givarna kommer att tröttna. Men vi får aldrig upphöra att göra gott. Vi måste engagera oss för de behövande, sa PMU:s humanitära koordinator Jessica Hedman idag under ett anförande på konferensen anordnad av nätverket VOICE. Nätverket representerar 83 organisationer som jobbar med humanitärt bistånd och dagens fokus låg på vad EU bör prioritera i det humanitära biståndet under 2017. Jessica Hedman talade om den utdragna konflikten i Syrien och de utmaningar som humanitära aktörer möter i flyktingresponsen i Libanon.
– Partners arbetar med kortsiktigt humanitärt bistånd, det är svårt att få till en långsiktig effekt när man arbetar med kortsiktig finansiering, poängterade hon.
Bland talarna fanns även Chiara Gariazzo, direktor för EU:s humanitära gren, ECHO och Kathrin Schick, direktor för VOICE representerade. Kathrin Schick uppmanade åhörarna att prata direkt med sina länders representanter på plats i EU om de behov man upplever.
– Prata med era parlamentariker om de humanitära behoven när det gäller EU:s budget, sa hon.
Niclas Wiberg, chef på UD:s humanitära enhet som också deltog, berättade om Sveriges prioriteringar framöver vad gäller det humanitära biståndet och de åtaganden Sverige gjort i och med det humanitära toppmöte som hölls i maj förra året.
– Vi behöver ge mer resurser till lokala aktörer, jämställdhetsfrågan måste prioriteras inom det humanitära biståndet och det finns ett behov av att öka samarbetet mellan det långsiktiga arbetet och det humanitära biståndet, sa han.

Matilda Hector