“Vi ser fram emot en god dialog med Engström”

Statsminister Fredrik Reinfeldt meddelade i dag i samband med att han gav sin regeringsförklaring i riksdagen, nyheten om bytet av ministrar.

– Vi är glada över de bra saker som Gunilla Carlsson gjort inom biståndet, och för hennes stora engagemang. Vi värdesätter också den roll hon spelat internationellt inom FN:s högnivåpanel i att ta fram de nya mål för utveckling som ersätter millenniemålen, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Lindgren uttrycker en oro för att redan försenade processer, såsom den biståndspolitiska plattformen och strategiprocesser länkade till detta, ska tappa ännu mer fart i och med ministerbytet bara ett år före valet.

Ny biståndsminister blir Hillevi Engström, tidigare arbetsmarknadsminister och statsråd, och polis till yrket.

– Vi välkomnar naturligtvis Engström i den nya rollen, och ser fram emot en god och djup dialog mellan den nya biståndsminstern och oss ramorganisationer, säger Niclas Lindgren.

Han framhåller det viktiga perspektiv ramorganisationerna har att bidra med, från människor som lever i fattigdom, i utvecklingen av svensk biståndspolitik:

– Vi lever nära människor, och kan bidra med gräsrotsperspektiv i arbete för rättvisa. Vi lever också nära stora grupper av människor i Sverige, och kan bidra med att bygga stort engagemang för dessa frågor.