Vikten av påverkansarbete lyfts i seminarium

Påverkansarbete blir en allt viktigare del i de insatser som utförs av PMU InterLifes samarbetspartner runtom i världen. Det finns en insikt om att man måste vara med och skapa förändring även på strukturell nivå, inom politik och lagstiftning, för att se en långsiktig utveckling och bättre livsvillkor.
Ä Vi behöver definiera hur vi i Pingst kan samarbeta med våra partner inom detta område och vilka frågor som ska lyftas, säger Birger Thureson, projektledare, som hoppas få igång ett bra samtal under dagen.
Som exempel på viktiga opinionsinsatser idag nämner han kampen för att påverka omvärlden och politikerna så att det blir slut på våldet mot kvinnor i DR Kongo. Och för att ursprungsfolket mangyanerna i Filippinerna ska få medborgarskap, rösträtt och makt över sina liv.

Under seminariet kommer man även att ta upp hur påverkansarbete i fält och i Sverige kan knytas ihop. Också här behöver religionsfrihet främjas, det utövas sexuellt våld och det finns papperslösa flyktingar vars barn saknar tillgång till skola och sjukvård.
Ä Det finns likartade problem och det är viktigt för församlingarnas trovärdighet att de arbetar även på hemmaplan med opinionsfrågor, säger Birger Thureson.

I en mening har pingstmissionen alltid ägnat sig åt påverkansarbete, genom att satsa på utbildning, menar Birger Thureson. Han ser nu en växande medvetenhet i svenska pingstförsamlingar:
Ä Det visar inte minst engagemanget för kvinnorna i DR Kongo. Det finns en insikt om att opinionsarbete är viktigt, att det inte räcker med att rehabilitera skador.
Även minde församlingar kan göra en betydelsefull insats, betonar Thureson:
Ä Det är Pingstförsamlingen i Tenhult ett bra exempel på genom sitt engagemang för mangyanerna i Filippinerna.
Att det finns ett gensvar både i Sverige och i samarbetsländerna visade sig också under en utbildningsvecka i Arusha, Tanzania, nyligen, där deltagarna fick verktyg för att mer aktivt kunna delta i samhällsdebatten och i förändringsprocesser.

Seminariet riktar sig till missionsråd, ledare och andra intresserade. Den bibliska motiveringen till påverkansarbete kommer att lyftas fram av Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst, och olika församlingar berättar om varför de arbetar med detta. Resten av dagen ägnas åt hur man ska arbeta. Dan Svanell, kristen journalist med många års erfarenhet av politiskt lobbyarbete, talar om påverkan på strukturell nivå. Dessutom blir det tid för samtal.

Läs mer om seminariedagen och se filmen “Den stora dagen” på www.pmu.se