Vikten av samarbete mot könsstympning i fokus under vårkampanjen

– Könsstympning är ett globalt problem, det handlar inte om massajerna eller afrikanerna. Vi behöver räcka varandra händerna och få ett slut på det. Det är hög tid att vi implementerar de lagar och deklarationer som gjorts och att vi nu stöttar varandra med den kunskap vi besitter, sade Jane Lanoi Parmuat efter några dagar fulla av nätverkande, medieintervjuer och föreläsningar i Sverige, inbjudna av PMU.

Lanoi är känd i Kenya för sitt starka engagemang för barns och kvinnors rättigheter, och nyckelperson i ett PMU-stött projekt för att genom utbildning och samhällsdialog motverka könsstympningen i massajsamhället Naretoi, Kajiado. Flickor får också stöd så att de kan studera färdigt och bli förebilder för andra unga.

Insamling till vårkampanjen pågår runtom i Sverige. Pengarna går bland annat till att bygga en internatskola där unga flickor kan vara trygga tills attityden i samhället förändrats.

Läs mer om kampanjen och hur du kan ge ditt stöd här

Använd gärna den nya filmen “Förändra en flickas liv – förvandla ett helt samhälle i gudstjänster, konserter, seminarier och andra evenemang på din ort.