Viktiga steg mot ökad samverkan under PPS i Nairobi

Totalt fanns cirka 85 deltagare från Sverige och de afrikanska regionerna på plats under förra veckans PPS i Nairobi, Kenya.

– En god och öppen atmosfär rådde under dessa dagar, där viktiga steg mot ökad samverkan, nätverkande och lärande av varandra togs, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU. Det känns fantastiskt roligt med all positiv feedback vi fått från partners och svenska församlingar.

Under dagarna i Nairobi stod PMU:s målområden för fattigdomsbekämpning i fokus; Demokratisk kultur och styrning, Jämställdhet, Hälsa, utbildning och försörjning och Miljö. På programmet stod också bland annat samtal om kapacitetsutveckling och påverkansarbete. Tid ägnades också åt att ta fram strategiska samarbetsplaner för de kommande fyra åren.

– Veckan som gått blir en bra start på arbetet med planeringen inför 2015-2018, och jag övertygad om att den kommer att betyda mycket på många områden i vårt samarbete framöver, säger Per Lilja, progranchef på PMU.

Det andra programplaneringsseminariet hålls i Turkiet den 15-21 september, och omfattar Mellanöstern/Nordafrika och Europa. Det tredje hålls i Ouagadougou, Burkina Faso den 13-19 oktober för Västafrika och det fjärde i Negombo, Sri Lanka den 17-23 november för Centralasien, Sydostasien och Sydasien.