Wallström besöker Panzisjukhuset

I sitt nya uppdrag verkar Margot Wallström för att FN-resolutionen 1820 om sexuellt våld i krigsdrabbade områden efterlevs, och imorgon besöker hon Panzisjukhuset för att möta överläkare Denis Mukwege, personalen och de kvinnor som får vård.
Ä Margot Wallström har fått en ny och mycket viktig roll där hon prioriterar att komma ut för att se hur verkligheten ser ut. Eftersom Panzisjukhuset lyfts fram som ett gott exempel på arbete för kvinnor som utsatts för sexuellt våld är det naturligt att hon gör ett besök där, säger Maria Bard ansvarig för arbetet i DR Kongo, på PMU InterLife.

Att den nya rollen skapats ger nya förutsättningar att arbeta förebyggande och inte bara lindra symptom, menar hon:
Ä Det internationella samfundet har lyft upp denna fråga på en helt annan nivå, där våldet mot kvinnor bedöms som krigsbrott.
Att få bort straffriheten, lagföra brotten och stärka kvinnornas rättigheter är viktiga led i arbetet i DR Kongo och i andra länder och en stor utmaning för Margot Wallström är att på kort tid åstadkomma resultat.

Att Wallström besöker sjukhuset tror Maria Bard betyder mycket både för drabbade kvinnor och för personalen som upplever stor frustration över det våld som fortsätter år efter år.
Ä De får möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter till någon som kan skapa förändring genom strategiskt arbete, och det innebär en stor uppmuntran för dem.

Förra året beviljade Sida PMU InterLife och dess nationella samarbetspartner Cepac 22,6 miljoner kronor till fem humanitära projekt i DR Kongo. Ett av dem är rehabilitering, fysiskt och psykiskt, för våldtagna kvinnor vid Panzisjukhuset under ledning av Palmepristagaren Denis Mukwege. Insatsen delfinansieras också av ECHO (EU). Förra året besöktes sjukhuset av biståndsminister Gunilla Carlsson, som lyft fram arbetet som ett föredöme.