Wallström lovade lyfta DR Kongos kvinnor särskilt

Margot Wallströms besök på Panzisjukhuset den 16 april varade i tre timmar och inleddes med tal av överläkare Denis Mukwege och kvinnlig personal.
Ä Denis Mukwege tackade Wallström för det intresse hon visar för verksamheten vid sjukhuset. Han framförde också en önskan om att hon på djupet går in för att söka en definitiv lösning på problemet med våldtäkter mot kvinnor i östra DR Kongo, och uppmanade henne att sätta press på såväl landets politiker som på FN:s säkerhetsråd, berättar PMU InterLifes nationella medarbetare Mag Budundwa.
Hon fick också se film som skildrar konsekvenserna av det sexuella våldet mot kvinnor i landet.

Margot Wallström uttryckte sin uppskattning över att få besöka Panzisjukhuset som första anhalt under den resa hon gör runtom i världen i sin nya roll inom FN. I sitt tal på sjukhuset berättade hon att hon kommer att koncentrera sitt arbete för kvinnorna på fem olika punkter.
* Att få bort straffriheten för sexuellt våld.
* Att öka kvinnors inflytande inom beslutsfattande.
* Att verka för samarbete mellan FN och andra internationella organ inom detta område.
* Att särskilt beakta de systematiska våldtäkter som äger rum som ett vapen i krigföringen.
* Att lyfta fram vikten av information och kommunikation liksom en nationell strategi för att få ett slut på det sexuella våldet.

Margot Wallström gjorde en rundtur på sjukhuset tillsammans med Denis Mukwege och PMU:s projektkoordinator Mia Viitanen och fick ta del av vittnesbörd från kvinnor som överlevt sexuella övergrepp. Hon lovade kvinnorna på Panzisjukhuset att påverka beslutsfattarna till att särskilt uppmärksamma deras situation. Med sig från besöket fick hon både filmer och Birger Thuresons bok De glömda kvinnornas röst.

På lördagen, den 17 april, gjorde Wallström ett i tv-framträdande i Kinshasa, där hon talade om straffriheten och upprättandet av rättsystemet i landet.

Förra året beviljade Sida PMU InterLife och dess nationella samarbetspartner CEPAC 22,6 miljoner kronor till fem humanitära projekt i DR Kongo, varav ett är rehabilitering, fysiskt och psykiskt, för våldtagna kvinnor vid Panzisjukhuset. Arbetet, som leds av palmepristagaren Denis Mukwege har blivit internationellt uppmärksammat och lyfts fram som ett föredöme.