PMU satsar på demokrati trots krympande utrymme

År 2017 var det tolfte året i rad då den demokratiska utvecklingen gick bakåt i fler länder än den gick framåt i. Det visar en ny rapport om demokrati och krympande demokratiskt utrymme som har tagits fram av samarbetsorganisationen Concord, där PMU är en av medlemmarna. Rapporten sammanställer resultat från olika internationella organ och konstaterar att endast tre procent av … Read More

Öppet brev till Löfven om Agenda 2030

Det är glädjande att Sverige medverkar som en Champion State för Agenda 2030 och har tagit på sig ledartröjan för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Det sänder en tydlig signal om att Sverige vill vara en stark röst för internationell solidaritet – men kräver också att Sverige vidtar konkreta åtgärder för att genomföra Agenda 2030. Det skriver … Read More

Regeringen svarar om avräkningar ur biståndsbudgeten

I oktober skrev flera medlemmar i CONCORD Sverige, som PMU är en del av, ett öppet brev adresserat till stats- och finansministern där organisationerna uttryckte sin oro över urholkningen av det svenska biståndet till följd av ökade avräkningar ur biståndsbudgeten. Nu har regeringen svarat genom biståndsminister Isabella Lövin. Läs svaret i sin helhet från biståndsministern här.

Regeringens beslut oroar

Efter intensiva förhandlingar kom regeringen i tisdags kväll fram till att avräkningarna från biståndsbudgeten för att finanisera flyktingmottagandet nästa år, inte får överstiga 30 procent. Idag ligger avräkningarna på 19 procent. Enligt Sveriges radio kommer avräkningarna troligtvis inte drabba organisationer som PMU, som redan har ingångna avtal, eftersom man vill undvika att avbryta redan existerande verksamhet. PMU går nu tillsammans … Read More