Månadsgivare

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

För långsiktig förändring

Ditt regelbundna stöd gör det möjligt för oss att långsiktigt planera vår
verksamhet och göra effektiva insatser vid katastrofer.

Bli månadsgivare idag!

MED AUTOGIRO RÄCKER PENGARNA LÄNGRE
Som månadsgivare kan du välja att ge din gåva till fyra olika ändamål.

Till hela PMU:s arbete: Din gåva kommer varje månad att gå dit där de bäst behövs.
Till PMU:s arbete i DR Kongo: Ditt stöd går till att vårda kvinnor och barn på Panzisjukhuset som utsatts för sexuellt våld. Du stödjer också transitboendet Maison Dorcas dit kvinnor efter övergreppen kan komma och få utbildning, juridiskt stöd och chans till en ny start i livet.
Till PMU:s arbete för barns rättigheter (Barnens rätt-vän): Din gåva fokuseras till projekt där vi specifikt arbetar för barns rätt till hälsa, utbildning och rätt till ett värdigt liv.
Till PMU:s humanitära arbete i katastrofområden (Livräddare): Din gåva kommer gå till de humanitära insatser där behoven är som störst.

AUTOGIRO – SÅ RÄCKER PENGARNA LÄNGRE
Som månadsgivare ger du varje månad en gåva via autogiro. Det fungerar enkelt och bekvämt för dig som givare.  Din gåva förs automatiskt över från ditt bankkonto omkring den 28:e varje månad. Autogiro är också det bästa sättet att stödja vårt arbete eftersom registreringen av gåvan sker automatiskt och våra hanteringskostnader därför blir lägre.

DU FÅR FÖLJA ARBETET
När du är månadsgivare får du kvartalsbrev där vi berättar om människor och projekt som du är med och stödjer. Fyra gånger om året får du också vår skrift ‘PMU’ där du kan fördjupa dig ytterligare i vad som är på gång.