Låt ditt arv förändra världen

Vi arbetar för en värld där alla människors rättigheter respekteras, där alla barn får gå i skolan, där fred och demokratiska värderingar får frodas och där livet levs hållbart för både människor och miljö. Det är en stor inspiration för oss att se många människor bidra till det arbetet genom att vara med och ge till våra projekt i världen. Ett sätt att göra det på är genom att komma ihåg oss i sitt testamente.
Här kan du läsa mer om vårt arbete. Du får också praktiska råd om hur du upprättar ett testamente.
Alla gåvor gör skillnad, och ditt arv kan vara med och förbättra många människors liv under en lång tid framöver. Tack för att du vill vara med!

Tillsammans förändrar vi världen.

Ladda ner vår nya testamentesguide
– här kan du läsa mer om hur du testamenterar och om hur pengarna
gör skillnad. → 

 

Beställ testamentesbroschyr

Fyll i dina uppgifter så skickar vi hem en broschyr till dig!
 

Vanliga frågor och svar

Ett testamente är ett sätt att försäkra sig om att det arv man lämnar efter sig kommer till de personer och de organisationer man vill. Om det inte finns något testamente fördelas arvet efter den ordning som gäller enligt lag. Huvudregeln är att den kvarvarande maken/makan ärver allt. Gemensamma barn ärver först då båda föräldrarna har avlidit, men särkullsbarn har rätt till sitt arv omedelbart efter förälderns död.

För att ett testamente ska vara giltigt behöver det vara underskrivet, daterat och bevittnat med två underskrifter.

Du kan få hjälp att upprätta ett testamente av din bank, av en begravningsbyrå eller av en jurist. Vi rekommenderar detta för att du ska kunna känna dig helt trygg med att ditt testamente blir korrekt och dina pengar går dit du vill.

Prata också med dina nära och kära om hur du vill att dina pengar ska fördelas, och berätta att det finns ett testamente.

Du kan få hjälp att upprätta ett testamente av din bank, av en begravningsbyrå eller av en jurist. Du är också välkommen att använda vår juridiske rådgivare Roland Malmberg. Honom når du på 0707-92 83 14.

Vi har tagit fram en testamentesmall som du kan utgå ifrån. Den finner du här.

Ja, hur många gånger du vill. Men ändra inte i själv dokumentet, för då kan det bli ogiltigförklarat. Det bästa är att upprätta ett nytt testamente och makulera det gamla. Du kan också skriva ett tilläggstestamente. Rådfråga gärna en jurist.
Det är bästa att förvara originalet i ett bankfack eller använda en begravningsbyrås dokumentbevakning. Men ha gärna en kopia hemma där dina anhöriga kan hitta det. Har du inget bankfack kan du dela ut förseglade kopior till några personer som du litar på. Tänk också på att tala om för dina anhöriga att det finns ett testamente.

 

Ja, men dina barn har alltid rätt till hälften av din kvarlåtenskap, den så kallade laglotten, även om du skriver ett testamente.
Skriv det så snart som möjligt. Se testamentet som en försäkring för att din kvarlåtenskap ska tillfalla de personer och de ändamål som du själv önskar.
Kvarlåtenskapen fördelas då enligt svensk lag. Den efterlevande maken/makan ärver allt, och gemensamma barn ärver först när båda föräldrarna har avlidit. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är barn till den efterlevande, har rätt till sitt arv direkt efter förälderns död. Finns inga arvingar går kvarlåtenskapen till Allmänna arvsfonden.
Ja, det går bra. Det som händer då är att den fasta egendomen eller lösöret säljs och pengarna tillfaller PMU.
Det bästa är om du väljer att låta PMU fördela pengarna till de projekt som just då bäst behöver det. Men om du har ett särskilt projekt som du vill stödja så försöker vi ordna det!
Du är alltid välkommen att kontakta oss! Det gör du antingen per telefon: 08-608 96 00 eller på mejl: info@pmu.se.
Om du vill testamentera till PMU är du även välkommen att kontakta på juridiske rådgivare Roland Malmberg på 0707-92 83 14.
Gåvan ställs till PMU. Vårt organisationsnummer är 802004-0575. Vi tillhör Pingst – fria församlingar i samverkan och har därmed samma organisationsnummer. Därför är det viktigt att det står PMU som mottagare.
 
 
 

”Jag vill att mina pengar ska fortsätta vara med och bygga upp framtiden även när jag är borta. Att ge till PMU känns tryggt, eftersom jag vet att pengarna når fram.”

Kerstin, 85 år

 

En bättre framtid för Joshna och Purnima

 

i Bangladesh

Kontakta oss


Vill du veta mer om vårt arbete eller beställa vår testamentesbroschyr?

Ring oss på PMU på 08-608 96 00 eller mejla till info@pmu.se

Har du frågor kring ditt testamente?
Ring vår juridiske rådgivare Roland Malmberg på 0707-92 83 14 eller mejla till info@pmu.se