• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Om oss

Ansvar

Här har vi samlat övergripande policyer och etiska riktlinjer för hur vi kvalitetssäkrar verksamheten och tar ansvar hela vägen – både i samarbetsländer och i Sverige. Här hittar du också instruktioner för hur du kan framföra ett klagomål. Själva formuläret hittar du nedan.

Dokument

Klagomålsformulär

Här gör du en klagomålsanmälan, formuläret behandlas konfidentiellt för din trygghet.

Konfidentialitet

Vill du att vi ska behandla ditt ärende konfidentiellt, det vill säga att endast ett mycket begränsat antal personer kommer att delta i hanteringen av ditt ärende?

Händelseförlopp

Vänligen beskriv så utförligt som möjligt datum, plats, orsaker, vad som hände, vem som var inblandad samt vilka konsekvenser det förde med sig:*

Åtgärder och förväntningar

För att kunna fastställa vad som inträffat kan det ibland finnas anledning att införskaffa vidare information eller utföra närmare undersökningar.

Vilka undersökningar skulle du rekommendera oss att genomföra?

Hur anser du att man bör för att förhindra eller åtgärda det som ovan beskrivits?

Vänligen beskriv dina förväntningar på denna anmälan:

Övriga upplysningar: