I KAMP MOT FATTIGDOM

Fattigdom har många ansikten. Ofta pratar vi om det materiella – men fattigdom är också att inte få gå i skolan eller kunna göra sin röst hörd. Miljontals människor lever i fattigdom. Det är en verklighet vi är kallade att förändra och som en del av en global kyrkorörelse bär vi på en enorm förändringskraft och kan finnas på plats även i krigshärjade områden där andra tvingas lämna. När vi krokar arm med dig och våra många samarbetspartner världen över ger vi hopp och skapar förutsättningar för människor att möta en ljusare framtid och förverkliga sina drömmar.
Tillsammans förändrar vi världen.

SÅHÄR SKAPAR VI FÖRÄNDRING

Vi bekämpar fattigdom på många områden. I frontlinjen finns våra samarbetspartner i 31 länder.
För att arbetet ska få största möjliga genomslag och leda till en hållbar förändring
utvecklar vi aktivt våra partners kapacitet,
så att de kan nå längre och arbeta långsiktigt även under mycket svåra förhållanden.

Vi arbetar med förändring inom följande områden:

HÄR ARBETAR VI

 Placeholder

ORGANISATION OCH SAMVERKAN

Organisation
Här kan du läsa mer om vilka vi är!
Du hittar även rapporter om PMU:s verksamhet och ekonomi samt hur vi kvalitetssäkrar verksamheten
och säkerställer att insamlade medel används så effektivt
som möjligt.
Här finns också information om styrelse och stadgar.
Ansvar
Här har vi samlat övergripande policyer och etiska riktlinjer för hur vi kvalitetssäkrar verksamheten och tar ansvar hela vägen – både i samarbetsländer och i Sverige.
Här hittar du också instruktioner för hur du kan framföra ett klagomål. Själva formuläret hittar du nedan.
Samverkan
'Tillsammans' är ledordet för de nya globala målen för hållbar utveckling. PMU samverkar med en mångfald av aktörer; svenska och lokala kyrkor och organisationer, företag, Sida, SMR, ECHO, Radiohjälpen samt andra svenska och internationella biståndsorganisationer och nätverk.