DU GÖR DET MÖJLIGT

Vårt uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans – skolgång istället för barnarbete, rent vatten och mat i magen, jämställdhet, vård och fred. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans.
Gör det möjligt.

Se filmGe en gåva
 

DU GÖR DET MÖJLIGT

Vårt uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans – skolgång istället för barnarbete, rent vatten och mat i magen, jämställdhet, vård och fred. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans.
Gör det möjligt.

Läs merGe gåva

Bli månadsgivare

Din gåva gör skillnad

Ge gåva
  • VI ARBETAR FÖR 
    BESTÅENDE FÖRÄNDRING

    Vårt uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans.
    Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans.

ARBETE SOM FÖRÄNDRAR LIV

0
brunnar har borrats eller rehabiliterats i Sydsudan och Etiopien så att människor fått tillgång till rent vatten
0
barn som tvingats lämna sina hem på grund av konflikt eller naturkatastrof har fått tillgång till utbildning
0
humanitära insatser bedrevs i 13 länder under 2019
0
människor fick humanitär hjälp under 2019

TILLSAMMANS FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN

“Allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni också göra för dem”