SKOLPAKET

Varje år ger PMU ut ett Skolpaket som genom reportage, film och kreativa uttryck vill öka barns nyfikenhet på sin omvärld. Materialet ger barn konkreta redskap till att själva bli världsförbättrare på lokal såväl som global nivå. Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och är populära i såväl skolor som i kyrkans barngrupper.

Ett skolpaket kostar 50 kr + porto och innehåller:

– 30 ex av tidningen Kompis (4 sidor)
– 1 affisch (barnkonventionen)
– 1 lärarhandledning (1 sida)
– Film för gratis nedladdning

2016 års skolpaket: Elev i Nepal

Skolan ser väldigt olika ut beroende på vart i världen du bor. I årets skolpaket får du se hur det kan vara att gå i skolan i en avlägsen bergsby i Nepal.

I årets skolpaket (2016/2017) får ni möta Yanjen som flyttade hemifrån för att gå i skolan. Yanjen tillhör en folkgrupp som heter karmarong. Karmarongfolket har ett eget språk som inte så många andra talar. När hon gick till skolan hade hon därför svårt att bli förstådd och förstå vad läraren sa. Innan hon flyttade till skolhemmet hann hon inte heller  göra sina läxor eftersom hon var tvungen att passa småsyskon, laga mat och städa.

Beställ skolpaketet

Här beställer du vårt skolpaket