• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Bistånd

Återlämna 1,2 miljarder till biståndet!

Tjugo organisationer inom det svenska Concordnätverket har i ett gemensam upprop, genom enskilda brev, uppmanat biståndsminister Johan Forssell att återföra de 1,2 miljarder kronor som togs från biståndet för att täcka ökade flyktingkostnader i Sverige. I vårt brev föreslår vi en särskild satsning mot sexuellt våld och lyfter hur avgörande de lokala kyrkorna är för att förändring ska komma till stånd.

 

De 1,2 miljarder kronorna baserade sig på en uppskattning från Migrationsverket om hur stora kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige skulle bli. Eftersom beräkningarna nu har visat sig vara överskattade kan dessa medel återbetalas till det internationella biståndet. Och med tanke på de ökande behoven i världen bör det ske så snart som möjligt. Vi föreslår regeringen att göra det redan i vårändringsbudgeten.

 

Kyrkans unika roll som förändringsaktör

Bredden bland organisationerna som skrivit till ministern är stor, och förslagen från organisationerna om vad pengarna ska användas till varierar. Vi har i vårt brev valt att uppmärksamma biståndsministern på kyrkans unika roll som lokal förändringsaktör. Åtta av tio människor i världen är religiösa och på många platser, inte minst ute på landsbygden, är kyrkan en av få aktörer som bidrar med social utveckling.

 

Ett exempel som vi lyfter är det arbete som PMU:s partner Free Pentecostal Fellowship in Kenya, FPFK, bedriver mot könsstympning på den kenyanska landsbygden. Tack vare att kyrkan är en del av den kultur och det samhälle som man vill förändra har de framgångsrikt kunna förändra de utbredda och destruktiva normerna. Befolkningens tilltro till kyrkan är stor eftersom man inte uppfattas som ett hot utifrån.

 

Vi på PMU ser att en satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, med särskilt fokus på sexuellt våld, kan leva upp till regeringens prioritering av kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

 

Två gemensamma krav

Alla tjugo organisationer lyfter dessutom två gemensamma krav:

  1. Avsätt ytterligare en halv miljard i år till civilsamhället
    Då skulle regeringen tydligt leva upp till sitt löfte om att öka andelen bistånd till civilsamhället. Det skulle stärka ett fritt och demokratiskt civilsamhälle i Sveriges samarbetsländer och dessutom stärka fler av regeringens prioriterade områden, som jämställdhet, klimat och miljö, hälsa samt stöd till demokratikämpar och människorättsförsvarare.
  2. Säkerställ att satsningen på civilsamhället blir långsiktig
    Med ledord som effektivitet, transparens och långsiktighet i biståndspolitiken behöver regeringen offentligt uttala att man har för avsikt att satsningen ska gälla på sikt. På så sätt kan man undvika ryckighet och onödig byråkrati och avtalsparter inom det svenska biståndet kan istället fokusera på innehåll och resultat.

 

Läs mer om det gemensamma uppropet på Concords webbplats.

 

Ladda ner brevet här!
Brev till biståndsminister Johan Forssell mars 2023

Biståndsministerns svar:
230417 Brevsvar från Joar Forssell

Mer på samma tema

Se alla projekt