• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Bistånd

PMU i stort partnerskap med Sida för fred i Etiopien

PMU blir Sveriges nya strategiska partner för fred och försoning i Etiopien. Sida och svenska ambassaden i Etiopien ger biståndsorganisationen PMU 37 miljoner kronor under tre år för att bygga fred och hjälpa människor att bearbeta trauman i det krigsdrabbade landet. Fredsinsatser kommer bland annat göras i norra regionen Tigray där många vuxna och barn är traumatiserade efter det senaste inbördeskriget.

 

− Vi hoppas att genom detta stöd stärka trossamfundens viktiga roll att bidra till fred och försoning i lokal samhället. Något som är otroligt viktigt för att skapa den stabilitet som Etiopien behöver för sin utvecklingsagenda, säger Åsa Andersson, biståndschef på svenska ambassaden i Etiopien.

 

PMU:s direktor Niclas Lindgren gläds över samarbetet med ambassaden och Sida samt förtroendet för religiösa aktörers påverkan för fred.

 

− Det är väldigt glädjande att ambassaden i Etiopien och Sida har sett resultatet av, och tror på, den metod som PMU arbetar med. Våra lokala partner i Etiopien menar att det är helt nödvändigt att den här typen av projekt kommer till. Att involvera och samarbeta med olika religiösa aktörer är en nyckel för fred, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

 

PMU:s samarbete med svenska ambassaden i Etiopien startade genom ett mindre fredsprojekt som gav mycket goda resultat med små medel. Projektet kommer nu att byggas ut och genomföras i flera delar av landet, bland annat i norra delen av landet i den federala staten Tigray. Under inbördeskriget i Tigray år 2020-2022 talar man om att uppemot 600 000 civila kan ha avlidit, men dödssiffran varierar. Väldigt många människor i regionen bär därför på stora trauman. Än i dag fortsätter etniska och religiösa strider runt om i hela Etiopien att skörda offer. Bara i oktober i år dog 471 personer till följd av konflikter (Ethiopia Peace Observatory).

 

Det nya fredsprogrammet kommer arbeta med olika insatser för fred, försoning, försörjning och bearbetning av trauman. Speciellt för programmet är att man också kommer att bygga ihop utvecklingsinsatserna med humanitära insatser som uppstår i akuta nödsituationer. Syftet är att de som tar emot nödhjälp inte ska bli beroende av det humanitära stödet (exempelvis matutdelning) utan få hjälp att komma vidare till självförsörjning.

 

− Det här är en viktig del i arbetet för fred att se till att humanitära insatser inte skapar mer spänning och ökar konflikter mellan olika etniska och religiösa grupper. Därför behöver vi bygga ihop arbetet med humanitärt stöd och utveckling, säger Jonas Fållsten, regionskoordinator för östra Afrika på PMU.

 

Fredsprogrammet kommer att involvera flera religiösa aktörer i Etiopien och engagera alla de stora trosinriktningarna. Möten mellan religiösa ledare gör att många får en ökad förståelse för sin roll i konflikten, även om de inte är direkt stridande, och hur de kan motarbeta konflikter. Religiösa ledare utbildas även i att träna andra ledare i diakoni och samtalsmetoder för traumatiserade människor. Material kopplat till trauman hos barn och ungdomar kommer också tas fram och användas i skolklubbar och barngrupper inom de religiösa institutionerna.

 

− Det här är svåra frågor, men arbetet gör stor skillnad. En kvinna, som hade fått träning i fred och traumabearbetning, började arbeta med en försoningsprocess där hon hjälpte barn från olika sidor av konflikten att få kontakt och hjälpa varandra. Det i sin tur hjälpte föräldrarna att försonas, berättar Jonas Fållsten.