• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Bistånd

Sida säger upp avtalen med svenska organisationer

Just nu förbereder regeringen och Sida stora förändringar i modellen för hur Sverige stöder civilsamhällets organisationer runt om i världen. Nu har Sida muntligt meddelat att man säger upp alla avtal med de svenska biståndsorganisationerna, per 31 december 2024. Detta kan få mycket stora konsekvenser för det svenska civilsamhället men också för PMU:s och svenska församlingars samarbete med vårt globala nätverk av samarbetskyrkor och organisationer.

 

I slutet av februari nåddes vi av informationen att regeringen gett Sida i uppdrag att utreda hur stödet till civilsamhället ska se ut. Ett av de förslag Sida ska utreda innebär att myndigheten kan komma att ta över fördelningen av pengar till hundratals organisationer runt om i världen. Därmed skulle det svenska civilsamhällets roll kraftigt begränsas. Nu har Sida valt att fatta beslut om att säga upp de nuvarande avtalen, trots att man ännu inte överlämnat det uppdrag regeringen beställt. Ett beslut som varken regeringsbeslutet eller civilsamhället efterfrågat, ett beslut som är väldigt svårt att förstå.

 

– Det är våra samarbetspartners och människor som lever i fattigdom och stor utsatthet som är de som nu drabbas, detta på grund av den stora osäkerhet som uppstår till följd av Sidas drastiska beslut, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

 

I dag förmedlas en del av Sidas stöd till civilsamhället genom svenska organisationer. Verksamheten styrs av en strategi och genomförs genom avtal mellan Sida och Svenska Missionsrådet eller någon annan av de organisationer som är så kallade strategiska partnerorganisationer (SPO). Dessa organisationer vidareförmedlar sedan stödet till civilsamhällesorganisationer i våra samarbetsländer, eller som i PMU:s fall, via oss till vårt globala nätverk.

 

Arbetet bygger på långsiktiga relationer och en gemensam värdegrund. För PMU:s och svensk pingstmissions del handlar det om relationer som sträcker sig många decennier bakåt, i länder som DR Kongo, Sydsudan, Jemen och Nepal. Genom att kombinera statliga medel från Sida med de pengar som samlats in i Sverige har vårt gemensamma arbete en stor räckvidd och får ett omfattande genomslag.

 

Idag får PMU omkring 44 miljoner kronor årligen för vårt samarbete med våra samarbetskyrkor och -organisationer. Samtidigt som Sida säger upp avtalen kommer man öppna upp för svenska och internationella organisationer att ansöka om fortsatt stöd från 2025. Beskedet från Sida innebär ändå en enorm osäkerhet för dem, då de inte vet om det kommer ha stöd för sitt arbete från 1 januari 2025. De tvingas också att planera för avslut och avveckling, samtidigt som de hoppas på fortsatt stöd för de treåriga insatser de nyss satt igång. Detta kommer drabba människor som genom olika program och projekt får en chans att ta sig ur fattigdom och utsatthet.