• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Bistånd

Stöd till Afrika minskar i regeringens omprioritering

Då kom i dag den traditionsenliga ’julklappen’ – regeringens regleringsbrev för svenskt bistånd för nästa år. Det finns mycket att föra en fördjupad dialog med regeringen om utifrån skrivningen. Från PMU:s perspektiv kan vi initialt konstatera att Afrika prioriteras ned och att stödet till CIVSAM inte ökar.  

 

Regeringen prioriterar ner Afrika i det bilaterala samarbetet:

 

 

Regeringen prioriterar heller inte, trots löften att prioritera civilsamhället, att öka stödet till CIVSAM, den avdelning på Sida som kanaliserar medel via primärt svenska civilsamhällesorganisationer. Budgetnivån för 2024 är samma som för 2023 vilket i praktiken innebär en minskning av stödet givet uppräkningar för inflation och ökade kostnader generellt. Här har PMU återkommande påpekat att detta stöd halkat efter andra stöd över tid, vilket indikerar en nedprioritering. Detta trots att svenska organisationer har stort förtroende hos givare, är erkänt kostnadseffektiva och arbetar långsiktigt i världens mest utsatta kontexter.

 

PMU kommer att fortsätta att arbeta aktivt och långsiktigt i exempelvis Sydsudan och vi önskar en nära dialog med regeringen om hur de tänker sig att utfasningen ska genomföras och om utfasning ens är rimlig. Sydsudan kommer troligtvis att genomföra val under 2024 och Sveriges stöd kommer att behövas mer än någonsin. Bortdraget bilateralt stöd till Sydsudan slår direkt på den redan väldigt svaga och utsatta hälsosektorn som står på randen till fullständig kollaps. Sverige har varit en viktig givare till Health Pooled Fund South Sudan och vi undrar här hur regeringen ser på vem som kommer att axla Sveriges roll. Vi inbjuder regeringen att tillsammans med kyrkor, civilsamhälle och svenska företagare till ett besök i Sydsudan under 2024.

 

Med tanke på att vi som kyrkor och organisationer nu behöver satsa ännu mer på Sydsudan, och övriga länder som får minskat stöd, hade det varit rimligt att delar av de medel som fasas ut bilateralt i stället förs över till CIVSAM, något som vi inte har sett skett ännu men som vi önskar föra en dialog om.

 

Kyrkor och civilsamhället kommer att fortsätta att samverka med de mest utsatta kontexterna.

 

//Mikael Jägerskog, senior policyrådgivare PMU