• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Bistånd

Svenskt bistånd till Palestina måste återupptas

Sveriges biståndsmyndighet Sida ser inga hinder för att återuppta stödet till civilsamhället i Palestina. Detta efter den granskningsrapport regeringen beställt.  

− Vi är glada över att rapporten visar att civilsamhällets organisationer kan göra bra insatser i svåra kontexter. Nu är det upp till UD och regeringen att återuppta stödet till fredsfrämjande krafter i området igen. Ett snabbt beslut är viktigt för att fungerande verksamheter i området inte ska slås sönder, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU. 

 

Det var efter Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober 2023 som svenska regeringen frös utbetalning av biståndsmedel till Palestina. Även utbetalningar till insatser som görs via svenska civilsamhällets organisationer, inklusive PMU, pausades. Regeringen gav då biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att granska alla biståndförmedlande organisationer för att garantera att svenskt bistånd inte går till terrorkopplad verksamhet. Sida lämnade in en första översynsrapport av Palestinabiståndet den 1 december 2023. Regeringen begärde då att myndigheten skulle göra en fördjupad komplettering som skulle redovisas den 15 februari. Nu när den fördjupade granskningen är klar är Sidas analys fortsatt att stöd till organisationer som arbetar i palestinska områden kan återupptas. Det finns alltså inte fog för oron och Sida ser inga hinder för att myndigheten nu återupptar stödet till Palestina. De brister som upptäckts kan organisationerna rätta till, konstaterar Göran Holmqvist som lett Sidas granskningar av Palestinabiståndet till tidningen Globalbar.

 

PMU:s och svenska församlingars samarbetspartner Palestinian Bible Society och Betlehem Bible College har länge arbetat för att främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter.  Inte minst har de gett ungdomar stöd och verktyg att delta i samhällsbygget. Den senaste tiden har de behövt styra om sin verksamhet mot humanitära insatser, såsom att dela ut matpaket, filtar och stötta människor med grundläggande hälsovård.

 

− Vi ger mat till familjer som hade jobb och en fungerande vardag. Nu är de hungriga och fryser, berättar en av PMU:s samarbetspartner.

 

PMU:s direktor Niclas Lindgren menar att det har skapats en konfliktnivå och ett trauma som riskerar att påverka i generationer, och att omvärlden nu behöver investera i krafter som kan verka för ökad tillit, försoning och fred, både i Israel och i Palestina.

 

− Här är civilsamhällets roll central. Arbetet våra partner gör är viktigt för att bygga fred och stabilitet. Att avstå från att stötta moderata krafter i Palestina skulle bara innebära att risken för polarisering ökar, vilket lämnar utrymme för destruktiva våldsbejakande krafter att växa sig starkare. Att nå den unga generationen och plantera en vision om fred är avgörande. Vi ser enorma behov och positiva krafter måste nu kavla upp ärmarna och fortsätta arbeta för en förändring. Det är därför viktigt att regeringen utan dröjsmål följer Sidas rekommendationer att återuppta Palestinabiståndet, säger Niclas Lindgren. 

 

Andra viktiga biståndsgivare till Palestina såsom Tyskland, EU, Danmark, Finland, Schweiz och Österrike upprätthåller inget utbetalningsstopp. Redan i december var de färdiga med sina analyser av situationen.