• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Burundi

Batwafolket – de mest utsatta bland de utsatta

Batwafolket i Burundi har genom historien kämpat i underläge. Nu riktar pingstsamfundet CEPBU med stöd från Sverige särskilda projekt till batwa.

 

De var ursprungligen jägare som levde av det skogen gav, bedrev inget jordbruk eller boskapsskötsel och ägde ingen mark. Det senare är en stor nackdel i ett trångbott land vars befolkning nu växer snabbt. Den som är utan mark är i underläge. Batwa lever istället på att sälja keramik – som kvinnorna tillverkar – och knivar. Eftersom de inte har tillgång till kvalificerad vård utövar de traditionell medicin, men som tyvärr ofta gör människor mer sjuka.

 

CEPBU har identifierat vilka grupper i samhället som socialt är mest utsatta och batwa hör dit.

– De är en diskriminerad etnisk minoritet i Burundi och diskrimineringen går långt tillbaka. Idag kämpar de för att få tillgång till grundläggande hälsovård, utbildning, skydd och till och med vatten på samma villkor som andra burundier, berättar Nengo Emmanuel, verkställande direktör på Union for Batwa Promotion in Burundi (Uniproba).

– De har jagats bort från skogen som var deras inkomstkälla. De var beroende av jakt på vilda djur och insamling av bär, svamp, honung med mera.

 

Förbjöds hämta vatten samtidigt med andra

Diskrimineringen innebar till exempel att de förbjöds att hämta vatten i floden samtidigt med andra burundier. De fick vänta på sin tur medan någon förde vatten från sjön till en plats där batwas kunde hämta det. Men de kunde aldrig ha direktkontakt med andra burundier eller vattnet. Folk trodde att floden kunde bli förbannad och att boskapen kunde dö.

 

Batwafolket försörjer sig bland annat på att tillverka och sälja keramik. Men det ger ingen större inkomst. En jättekruka kostar inte ens tio kronor.

 

Ser sig inte själva som burundier

Frederic Nkunzimana, projektledare på CEPBU, säger att batwa behöver ett helhetsstöd.

– Vi måste först hjälpa dem att övervinna olika konsekvenser av det stigma de lever i så att de kan känna att de är som andra. De ser inte sig själva som burundier och denna stigmatisering påverkar också deras mentala hälsa.

– Vi berättar för dem att de faktiskt är hjärtat i samhället i Burundi.

Nengo Emmanuel:

– Det finns två uttryck i Burundi ”om du inte har mark är du ingenting” och ”om du inte har djur är du ingenting”. Vi måste både uppmuntra batwa att vilja äga mark men också att påverka beslutsfattarna att förbättra deras rättigheter.

 

Projektet till stöd för batwa går via biståndsmyndigheten Sida och PMU och en av de församlingar som medverkar är pingst i Kumla. De har lång erfarenhet av arbete i Afrika och även Burundi, berättar David Nordlander som själv arbetade i Burundi åren 1975 till 1978.

– Det är enkla saker som lärs ut, till exempel hur man sköter ett jordbruk och odlar majs. Batwa har aldrig fått lära sig detta på grund av att de varit utstötta, säger han.

 

Text: Hasse Boström