DR Kongo

I Demokratiska republiken Kongo rasar interna konflikter och kampen om landets rikliga naturtillgångar drabbar befolkningen hårt.
PMU är kanske mest känt för sitt arbete på Panzisjukhuset med den världskände chefsläkaren Denis Mukwege i spetsen. Tillsammans med sina kollegor vårdar han kvinnor och barn som utsatts för
sexuellt våld.
Situationen i landet kräver både humanitära insatser och ett långsiktigt utvecklingsarbete.  Ett exempel är ett nutritionsprojekt som riktar sig till undernärda barn, samtidigt som ett annat projekt främjar föräldrarnas möjlighet till långsiktig försörjning.
Förutom arbetet inom områdena försörjning och hälsa driver PMU tillsammans med lokala samarbetspartner projekt inom demokrati och miljö.
Landet står inför enorma utmaningar men hoppet om en ljusare framtid lever hos befolkningen och även hos oss och våra samarbetspartner.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

PMU VAR MED OCH LADE GRUNDEN
Panzisjukhuset är idag ett världskänt sjukhus i provinsen Sydkivu i DR Kongo. Sjukhuset grundades 1999 av den nobelprisnominerade gynekologen Denis Mukwege med stöd från PMU, Läkarmissionen och Sida i syfte att bedriva kvalificerad mödrahälsovård.

SSV-PROJEKTET
Vid öppnandet av sjukhuset började kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld att strömma till sjukhuset och för att klara av att behandla alla kvinnor startades i samarbete med PMU det så kallade SSV-projektet (Survivors of Sexual Violence). Många av de som får vård genom SSV-projektet har fått sina skador som ett direkt eller indirekt resultat av konflikten i landet. Soldater och rebeller använder sexuellt våld som ett vapen i striden om de enorma naturtillgångar som finns. Flera av de kvinnor som utsatts för sexuellt våld är svårt traumatiserade, därför erbjuds de, förutom medicinsk vård, också terapibehandling.
Konflikten har slagit sönder landets hälsostruktur vilket gör att många kvinnor tvingas föda barn hemma under väldigt enkla förhållanden. I SSV-projektet behandlar man därför även förlossningsskador och fistulabesvär.

KVALITETSVÅRD
Panzisjukhuset är idag det enda sjukhuset i provinsen som kan behandla grava gynekologiska skador och även patienter från andra provinser och grannländer söker sig dit. Arbetet på Panzisjukhuset är ovärderligt för de kvinnor och barn som utsatts för det grymma sexuella våldet.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

EN PLATS FÖR NYSTART
I DR Kongo kan våldtäkterna leda till stor skam och offren förskjuts ibland från sina familjer och kan inte återvända till sina byar efter sjukhustidens slut. För dem finns det PMU-stödda transitboendet Maison Dorcas där kvinnorna kan bo upp till ett år. På Maison Dorcas jobbar man holistiskt och de boende kan delta i inkomstgenererande aktiviteter och alfabetiseringskurser för att lättare kunna ta sig ur den fattigdom som många av dem lever i. Kvinnorna får också juridiskt stöd efter övergreppen.

MUSIK SOM TERAPI
Se när Jason ”Timbuktu” Diakité besökte Maison Dorcas tillsammans med PMU och mötte kvinnorna som trots brutala övergrepp sjunger om hopp och en ljusare framtid.

ENORM FÖRÄNDRINGSKRAFT
Svensk pingstmission har sedan 1920 bidragit till utvecklingen av den starka och växande kongolesiska pingströrelsen – Cepac. Den har idag cirka en miljon medlemmar och har därför en stor potential i att verka som en positiv förändringsaktör i samhället.
Utöver 700 enskilda församlingar så gör Cepac ett omfattande socialt arbete genom sina grundskolor, universitet, sjukhus, hälsocenter med mera och är därigenom en viktig social aktör i landet. Tillsammans med katolska kyrkan och nationella myndigheter bedriver Cepac majoriteten av hälsovården i Sydkivu.
Therese Svensson är handläggare för projekten i DR Kongo!
E-post: therese.svensson@pmu.se

Johanna Bergsten är vår fältkoordinator i Bukavu, DR Kongo!
E-post: johanna.bergsten@pmu.se

 
 
 
 

Exempel på projekt

Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

– Om vi inte hade tagits om hand här, så skulle kvinnorna från min hemby vara utplånade. Tack vare doktor Mukwege och personalen på Panzi får vi vård och vår situation förbättras, säger Sara. Hon är en av de kvinnor som drabbats av det sexuella våldet i DR Kongo, som en konsekvens av konflikten som råder i landet. Före konflikten hade Saras familj ett lugnt liv med mat på bordet. Nu kan befolkningen varken odla eller få tag i vatten. Saras make och son dödades och sju av hennes barn flydde. – Jag vet inte var de är idag. Jag har bara ett barn kvar hos mig. Saknaden och oron plågar henne ständigt. Sara själv blev våldtagen och blev sjuk. En dag hörde hon talas om Panzisjukhuset som tog emot kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och lyckades ta sig dit. En annan som vårdats på Panzisjukhuset är Faida. Hon blev våldtagen av några rebellsoldater när hon var tre år gammal. – Jag såg hur de våldtog mitt barn, detta barn, säger Marie-Louise och pekar på Faida som sitter vid väggen en bit ifrån henne. – Jag identifierar varje våldtagen kvinna med min egen fru. Varje våldtagen mor, med min egen mor. Och varje våldtaget barn med mina egna barn. (Denis Mukwege, chefsläkare och grundare av Panzisjukhuset)Det kongolesiska samhället är skakat i grunden efter 20 år av brutala övergrepp. Allt fler våldtagna kvinnor och barn söker sig till Panzisjukhuset. Stora insatser krävs för att kunna ge överlevare av det sexuella våldet vård. Vården innebär medicinsk och psykosocial vård samt juridisk information och stöd. Projektmålet är att ge kvalificerad vård till kvinnor och barn, samt att arbeta med påverkan och förändring till ökad tillgång på sjukvård samt rättvisa.23 757 patienter har fått vård efter sexuellt våld på Panzisjukhuset mellan sep 1999 och juni 2015.
Projekt: 14516051 (SSV-projektet) Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Projektets upptagningsområde av patienter utgörs främst av de två Kivuprovinserna i DR Kongo med fokus på Panziområdet, Bukavu, Syd-Kivu. Finansiär: Pingst Int. Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Huvudområde: Hälsa Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Funktionshindrade – gömda och glömda

Funktionshindrade – gömda och glömda

Runt om i DR Kongo sitter de gömda och glömda i hemmen – barnen som man skäms för. Det är barn med olika former av funktionsnedsättningar. Än idag så är det många föräldrar som inte vill visa sitt funktionshindrade barn offentligt på grund av skammen. Ett delmål i detta projekt är att dessa barn ska återfå sin mänskliga värdighet och ha möjlighet att gå i skolan. Ett annat att både föräldrar och det övriga samhället inte ska diskriminera någon med funktionsnedsättning och respektera dennes rättigheter. Även vuxna med funktionshinder är måltavlor för diskriminering och har därför svårt att försörja sig. Här är målet att involvera dessa personer i aktiviteter som ger en inkomst. De som är hungriga ska kunna äta sig mätta.Exempel på aktiviteter: Info till civila samhället om situationen för funktionsnedsatta barn, animerade sessioner om problematiken runt handikapp och handikappades rättigheter och utbildning för yrkesverksamma och framtida lärare.
Projekt: 14515031 Huvudområde: Försörjning Geografiskt område: Nord- och Syd-Kivu (DR Kongo) Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Finansiär: Sida är med och finansierar detta projekt, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Familjeplanering får fler barn till skolan

Familjeplanering får fler barn till skolan

DR Kongo präglas av djup fattigdom och kunskapen om hur man planerar sitt familjeliv är bristfällig., vilket ofta leder till att man får många barn. Genom kvinnoklubbar som man startat upp på landsbygden i östra DR Kongo, har 3 000 män och kvinnor fått lära sig om familjeplanering. Genom seminarier och samtal har de fått utbildning om hur de kan planera barnafödandet, om vikten av preventivmedel, om hiv och aids, rätt mathållning, sexuellt våld och kvinnans och mannens roll som föräldrar. Ett tydligt resultat som man nu ser är att flera av de som deltagit i klubbarna föder färre barn, vilket också lett till att de fått en bättre ekonomi och kan skicka fler av barnen till skolan.
Projekt: 14515011 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Nord- och sydkivu (DR Kongo) Samarbetspartner i fält: Bucop Finansiär: Arbetet har drivits i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblats. Handläggare: Therese Svensson
Läs mer