Demokratiska republiken Kongo

I DR Kongo rasar interna konflikter och kampen om landets rikliga naturtillgångar drabbar befolkningen hårt. Situationen i landet kräver både humanitära insatser och ett långsiktigt utvecklingsarbete.
PMU är kanske mest känt för sitt arbete på Panzisjukhuset med den världskände chefsläkaren Denis Mukwege i spetsen. Tillsammans med sina kollegor vårdar han kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld. Utöver det driver PMU tillsammans med lokala samarbetspartners projekt inom hälsa, försörjning, demokrati och miljö.
Landet står inför enorma utmaningar men hoppet om en ljusare framtid lever hos befolkningen och även hos oss och våra samarbetspartner.

Orolig politisk situation
DR Kongo har länge härjats av våld, korruption och fattigdom. Under det senaste året har situationen i landet förvärras och hösten 2017 klassade FN Kongo som en av världens värsta humanitära katastrofer. 13,1 miljoner människor är i behov av akut hjälp för att överleva och två miljoner barn lider av undernäring. Det största problemet är den politiska och ekonomiska situationen i landet som leder till fattigdom. Fattigdomen i sin tur skapar det våld som ständigt eskalerar och som försätter framför allt kvinnor och barn i omänskliga situationer.

Sexuellt våld i konflikt
Soldater och rebeller använder sexuellt våld som vapen i striden om de enorma naturtillgångar som finns i landet. Den utbredda fattigdomen och de många konflikterna skapar även civila förövare, vilket leder till att det sexuella våldet inte längre är begränsat till vissa förövare utan sprider sig i samhället. Allt fler små barn blir offer för det sexuella våldet och tack vare skammen och stigmatiseringen kring sexuellt våld splittras familjer och samhällen när kvinnan, som oftast är navet i familjen, skadas och sedan inte kan återvända hem.

Läs mer om det sexuella våldet i Kongo här.

Konfliktmineraler
Tenn, volfraa, tantal,guld och en betydande mängd av världens kobolt. Metaller som behövs för att framställa vardagselektronik, men också en stor orsak till att våldet i Kongo kunnat fortsätta. Den i stora delar illegala och icke statligt kontrollerade utvinningen göder korruptionen i landet och försörjer till viss del rebellgrupperna, vilket bidrar till en laglöshet som har omfattande inverkan på den instabila politiska situationen i landet och som ökar våldet i samhället. I anslutning till utvinningen och handeln av Kongos mineraler finns barnarbete, sexuellt våld och oacceptabla levnadsförhållanden.

Lång erfarenhet
Svensk pingstmission har sedan 1920 bidragit till utvecklingen av den starka och växande kongolesiska pingströrelsen – Cepac. Den har idag cirka en miljon medlemmar och har därför en stor potential i att verka som en positiv förändringsaktör i samhället.

Utöver 700 enskilda församlingar så gör Cepac ett omfattande socialt arbete genom sina grundskolor, universitet, sjukhus, hälsocenter med mera och är därigenom en viktig social aktör i landet. Tillsammans med katolska kyrkan och nationella myndigheter bedriver Cepac majoriteten av hälsovården i Sydkivu.

Panzisjukhuset
I slutet av 90-talet var PMU med och byggde Panzisjukhuset i östra delen av Demokratiska Republiken Kongo. Med den världsberömde chefsläkaren Denis Mukwege i spetsen vårdas kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld vid sjukhuset och man utför bland annat operationer av svårt sargade underliv, medicinering av sexuellt överförbara sjukdomar, psykologhjälp till traumatiserade offer och enkel yrkesutbildning för att ge möjlighet till framtida försörjning. Tack vare det arbete som utförs på Panzisjukhuset kan kvinnor få hjälp att komma tillbaka till livet på alla plan.

Läs mer om Denis Mukwege och arbetet vid Panzisjukhuset här.

Maison Dorcas – en plats för nystart
I DR Kongo kan våldtäkterna leda till stor skam och offren förskjuts ibland från sina familjer och kan inte återvända till sina byar efter sjukhustidens slut. För dem finns det PMU-stödda transitboendet Maison Dorcas där kvinnorna kan bo upp till ett år efter att de har blivit behandlade på Panzisjukhuset. På Maison Dorcas jobbar man holistiskt och de boende kan delta i inkomstgenererade aktiviteter och alfabetiseringskurser för att lättare kunna ta sig ut den fattigdom som många av dem lever i. Kvinnorna får också juridiskt stöd efter övergreppen.

Se när Jason ”Timbuktu” Diakité besökte Maison Dorcas tillsammans med PMU och mötte kvinnorna som trots brutala övergrepp sjunger om hopp och en ljusare framtid.

Badilika
Badilika är en del av Panzi Foundation som startades 2008 och arbetar förebyggande mot våldet i landet. Badilika betyder förändring och deras jobb går ut på att förklara och undervisa för människorna om hur man kan jobba för mer jämställdhet i sin vardag. Badilika-teamet jobbar både med undervisning och opinionsbildning, ibland via media, ibland med debatter och demonstrationer och ibland bara från en person till en annan.

Från och med våren 2018 är Badilika ett PMU-projekt.

PMU jobbar för att påverka lagstiftning och politik som ska bidra till förändring av den ohållbara situationen i Kongo, både på EU-nivå och i Sverige.

 

 

Therese Svensson är regionledare i DR Kongo.

Johanna Bergsten är vår regionkoordinator i Bukavu, DR Kongo.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

I DR Kongo kan våldtäkterna leda till stor skam och offren förskjuts ibland från sina familjer och kan inte återvända till sina byar efter sjukhustidens slut. För dem finns transitboendet Maison Dorcas där kvinnor som vårdats inom ramen för Survivors of sexual violence (SSV) -projektet erbjuds eftervård och uppföljning. Ofta har kvinnorna med sig sina barn. Programmet är holistiskt och består av de tre huvudkomponenterna logi, utbildning och psykosocialt stöd. Verksamheten inkluderar matförsörjning, logi, psykosocial behandling, hälsovård och de boende kan delta i inkomstgenererade aktiviteter och alfabetiseringskurser för att lättare kunna ta sig ut den fattigdom som många av dem lever i. Kvinnorna får också juridiskt stöd efter övergreppen.
Projekt: 14520021 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Sydkivuprovinsen, DR Kongo Finansiär: Sida Samarbetspartner: Bucop/Cepac Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

– Om vi inte hade tagits om hand här, så skulle kvinnorna från min hemby vara utplånade. Tack vare doktor Mukwege och personalen på Panzi får vi vård och vår situation förbättras, säger Sara. Hon är en av de kvinnor som drabbats av det sexuella våldet i DR Kongo, som en konsekvens av konflikten som råder i landet. Före konflikten hade Saras familj ett lugnt liv med mat på bordet. Nu kan befolkningen varken odla eller få tag i vatten. Saras make och son dödades och sju av hennes barn flydde. – Jag vet inte var de är idag. Jag har bara ett barn kvar hos mig. Saknaden och oron plågar henne ständigt. Sara själv blev våldtagen och blev sjuk. En dag hörde hon talas om Panzisjukhuset som tog emot kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och lyckades ta sig dit. En annan som vårdats på Panzisjukhuset är Faida. Hon blev våldtagen av några rebellsoldater när hon var tre år gammal. – Jag såg hur de våldtog mitt barn, detta barn, säger Marie-Louise och pekar på Faida som sitter vid väggen en bit ifrån henne. – Jag identifierar varje våldtagen kvinna med min egen fru. Varje våldtagen mor, med min egen mor. Och varje våldtaget barn med mina egna barn. (Denis Mukwege, chefsläkare och grundare av Panzisjukhuset) Det kongolesiska samhället är skakat i grunden efter 20 år av brutala övergrepp. Allt fler våldtagna kvinnor och barn söker sig till Panzisjukhuset. Stora insatser krävs för att kunna ge överlevare av det sexuella våldet vård. Vården innebär medicinsk och psykosocial vård samt juridisk information och stöd. Projektmålet är att ge kvalificerad vård till kvinnor och barn, samt att arbeta med påverkan och förändring till ökad tillgång på sjukvård samt rättvisa. 23 757 patienter har fått vård efter sexuellt våld på Panzisjukhuset mellan sep 1999 och juni 2015.
Projekt: 14520031 (SSV-projektet) Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Projektets upptagningsområde av patienter utgörs främst av de två Kivuprovinserna i DR Kongo med fokus på Panziområdet, Bukavu, Syd-Kivu. Finansiär: Pingst Int. Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Huvudområde: Hälsa Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Funktionshindrade – gömda och glömda

Funktionshindrade – gömda och glömda

Runt om i DR Kongo sitter de gömda och glömda i hemmen – barnen som man skäms för. Det är barn med olika former av funktionsnedsättningar. Än idag så är det många föräldrar som inte vill visa sitt funktionshindrade barn offentligt på grund av skammen. Ett delmål i detta projekt är att dessa barn ska återfå sin mänskliga värdighet och ha möjlighet att gå i skolan. Ett annat att både föräldrar och det övriga samhället inte ska diskriminera någon med funktionsnedsättning och respektera dennes rättigheter. Även vuxna med funktionshinder är måltavlor för diskriminering och har därför svårt att försörja sig. Här är målet att involvera dessa personer i aktiviteter som ger en inkomst. De som är hungriga ska kunna äta sig mätta. Exempel på aktiviteter: Info till civila samhället om situationen för funktionsnedsatta barn, animerade sessioner om problematiken runt handikapp och handikappades rättigheter och utbildning för yrkesverksamma och framtida lärare.
Projekt: 14515031 Huvudområde: Försörjning Geografiskt område: Nord- och Syd-Kivu (DR Kongo) Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Finansiär: Sida är med och finansierar detta projekt, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Familjeplanering får fler barn till skolan

Familjeplanering får fler barn till skolan

DR Kongo präglas av djup fattigdom och kunskapen om hur man planerar sitt familjeliv är bristfällig., vilket ofta leder till att man får många barn. Genom kvinnoklubbar som man startat upp på landsbygden i östra DR Kongo, har 3 000 män och kvinnor fått lära sig om familjeplanering. Genom seminarier och samtal har de fått utbildning om hur de kan planera barnafödandet, om vikten av preventivmedel, om hiv och aids, rätt mathållning, sexuellt våld och kvinnans och mannens roll som föräldrar. Ett tydligt resultat som man nu ser är att flera av de som deltagit i klubbarna föder färre barn, vilket också lett till att de fått en bättre ekonomi och kan skicka fler av barnen till skolan.
Projekt: 14515011 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Nord- och sydkivu (DR Kongo) Samarbetspartner i fält: Bucop Finansiär: Arbetet har drivits i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblats. Handläggare: Therese Svensson
Läs mer