• Din varukorg är tom
Till shopen

KVARNEN GER KVINNORNA KRAFT

Det lilla kvarnkooperativet erbjuder kunder servicen att mala sina majskorn till mjöl. Kvinnogruppen bakom verksamheten delar inte bara på de inkomster som kvarnen genererar, utan arbetar också för jämställdhet och förändring.

Det lilla kvarnkooperativet erbjuder kunder servicen att mala sina majskorn till mjöl. Kvinnogruppen bakom verksamheten delar inte bara på de inkomster som kvarnen genererar, utan arbetar också för jämställdhet och förändring.

Margret Lomulen är ansvarig för kvarnen som kvinnorna driver som ett kooperativ. Tack vare den, men också kvinnohjälpsgrupper i dess anslutning, kan förändringen skapas inifrån där kvinnorna lär av varandra.

 

Margret står utanför kvarnen som går varm inne i det lilla huset och berättar om hur de tillsammans kan tjäna pengar på att mala majsmjölet där kassan används för att hjälpa dem i trångmål. I slutet av året delar gruppen på överskottet. Men det har också skapats två kvinnogrupper som fokuserar på barnens rätt att gå i skolan.
– I grupperna jobbar vi mot barnäktenskap, uppmanar kvinnorna att skicka barnen till skolan och få pojkarna att sluta med räderna där de stjäl boskap.

Flickor lovas bort redan vid födseln

I Kakong och grannbyarna är barnäktenskap inte ovanligt, ibland blir så små flickor som 8-9 år en handelsvara på giftasmarknaden. Vissa blir bortlovade redan när de föds. På antalet halsband hon har runt halsen ser man vad hon är värd och det är bara hennes pappa som får ta bort dom när brudgåvan är betald.
– Jag satt nyligen med en familj där jag uppmanade föräldrarna att ta av halsbanden från flickorna och skicka barnen till skolan istället. Jag uppmanar också kvinnorna som har dom att ta av dom.

Men Margaret är hoppfull. Hon tycker hon ser förändringar och säger att när pojkarna ser sina vänner dödas under räderna
blir dom rädda, ett fönster att få dom till skolan istället.

Mer på samma tema

Se alla projekt