• Din varukorg är tom
Till shopen

Vi ställde fyra frågor till Anders Jägerskog, programchef för fonden ”Cooperation in International Waters in Africa” och koordinator för arbete med gränsöverskridande vatten på Världsbanken.

 

Varför är vattenfrågan viktig för Världsbanken?

– Världsbankens mål är att bekämpa fattigdomen och där spelar vattentillgången en grundläggande del. Tillgång till vatten och sanitet är ett av FN:s globala mål för 2030. Men vi skulle behöva fyrfaldiga takten i arbetet. 26 procent av världens befolkning saknar idag rent vatten, och nästan hälften saknar sanitetslösningar, såsom toaletter. I delar av Afrika går utvecklingen till och med bakåt.

 

Vad gör vattentillgång så grundläggande för utveckling?

– Brist på vatten och sanitet ger negativa hälsoeffekter. Den som är sjuk kan inte arbeta eller gå i skola. Och det är tyvärr mycket vanligt att barn dör i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten. Detta får en dominoeffekt. Ett barn som inte går i skolan lär sig inte lika mycket. Kropp och hjärna utvecklas inte lika bra om man dricker smutsigt vatten. Man kommer ha svårt att komma ikapp även om man får bättre förutsättningar senare i livet.

 

– Vatten behövs på så många områden. Den största delen av jordens färskvatten används till bevattning inom jordbruket. Här påverkar det förändrade klimatet. Regnmönster förändras, ibland blir det för mycket vatten och ibland för lite. Då kan man behöva bygga extra bevattningssystem, vilket kräver dammar, floder eller magasin. Det är inte alltid det finns.

 

– Vatten behövs också för att generera energi genom vattenkraft. Vattentillgången är kopplad till många olika sektorer för utveckling.

 

Vatten kan skapa konflikter, hur kan det förebyggas?

– I länder som lider av ”vattenknapphet” ses vattnet ofta som en nationell säkerhetsfråga, såsom i Mellanöstern och Centralasien. Där är olika parter måna om att skydda ”sin del” av vattnet. I årtionden har Världsbanken arbetat med att försöka få länder och grupper att samarbeta om vatten, både för att stärka säkerheten och bidra till utveckling. En nyckel är att få de olika parterna att mötas och arbeta tillsammans för att skapa förståelse för varandra och se hur de kan hjälpas åt att utvecklas i kunskap kring de gemensamma vattenresurser som finns.

 

– Vi stödjer upprättandet av institutioner där alla parter kopplade till en vattenresurs sitter med. Det skapar ett ömsesidigt beroende. Med en ökad insikt om att du är ömsesidigt beroende av din granne minskar risken för konflikt.

 

– I en biflod till Nilen [se fotot ovan!] byggs nu en vattenkraftsanläggning som ska ge energi till områden i Rwanda, Tanzania och Burundi. Detta exemplifierar hur relationsskapande lett till framgångar i utveckling.

 

Hur bör biståndsaktörer agera i förhållande till vattenfrågan?

– Jag vill slå ett slag för det övergripande och holistiska tänket. Det är viktigt att biståndet ser vattentillgångarnas potentiella dominoeffekter och länkar i samhället. Världsbanken arbetar med länder, men kristna biståndsaktörer har en fördel av att ha starka lokala nätverk och långsiktighet i sina relationer. Detta skapar uthållighet vilket är otroligt viktigt i utveckling, för utveckling tar tid.

 
Foto: Världsbanken
För mer info om vattenkraftsanläggningen beskriven ovan läs här.

Mer på samma tema

Se alla projekt