• Din varukorg är tom
Till shopen

Kurs i hållbart jordbruk gav friska barn

Förändrat klimatmönster slog hårt på jordbruket, barnen var sjuka och undernärda. Men efter att Ngobya Frugensio gick en kurs i hållbart jordbruk förändrades livet. Jordbruket blomstrar, barnen är friska och Ngobya har även grödor till försäljning.

Förändrat klimatmönster slog hårt på jordbruket, barnen var sjuka och undernärda. Men efter att Ngobya Frugensio gick en kurs i hållbart jordbruk förändrades livet. Jordbruket blomstrar, barnen är friska och och Ngobya har även grödor till försäljning.

Ngobya Frugensio har nyligen tagit examen i den jordbruksutbildning som PMU:s partner Just Earth driver i Uganda. Innan Ngobya började jordbruksskolan gick inget som det skulle; hans två barn var alltid sjuka, det jordbruk han hade gav ingen skörd och familjen var undernärd. Inte heller hade han råd att betala barnens skolavgift – all inkomst gick till att betala mediciner.

 

I kontakt med Just Earth fick Ngobya lära sig grunderna i hållbar odling, exempelvis vilka grödor som bättre klarar av längre torrperioder, om hur man förodlar plantor, om gödsel och hantering av olika angrepp. Förändringarna i klimatet har gjort att torrperioderna är längre och under våta perioder regnar det alldeles för mycket. Kunskap om hur man ska handskas med dessa förändringar kopplat till jordbruket är avgörande för tillgången till mat och försörjning. Eleverna i jordbrukskursen får exempelvis lära sig att ta vara på regnvattnet under en längre period genom att odla i sluttningar och gräva diken kopplade till odlingarna för att vattnet inte ska rinna iväg utan hållas kvar i den odlingsbara jorden.

 

Mat på bordet och varor till försäljning

Bara ett halvår in i utbildningen såg Ngobya den stora skillnaden i sitt eget jordbruk. Han delade upp sin mark i två delar – den ena för den egna familjens matförsörjning och den andra för grödor till försäljning. Ngobya började odla majs och sorgum och skörden ökade med upp till tre gånger så mycket. Nu har han också planterat 250 kaffeplantor och har kunnat köpa ytterligare mark för ett bananplantage.

I väntan på att kaffeplantorna ska växa till sig och generera inkomst har Ngobya planterat olika sorters örter under kaffeplantornas skyddande blad. Örterna växer fort och kan sedan säljas. Grannar och de i närområdet har märkt av den stora förändringen som skett i familjen och Ngobya är mer än glad att sprida kunskapen vidare till dem han känner.
– Detta projekt förändrar livet för så många människor. Jag kommer själv ge pengar av det jag får över för att projektet ska kunna fortsätta, säger Ngobya Frugensio.

 

Lär sig starta eget företag

Eleverna i jordbruksskolan får regelbundna besök av en agronom som ser hur det går med odlingen på den egna marken. Deltagarna får även kunskap i ekonomi och marknadsföring för att starta företag och skapa gemensamma mikrofinansgrupper.
Projektet finansieras av PMU och Citykyrkan i Stockholm.

Mer på temat vatten

Se alla projekt