Lediga tjänster

PMU arbetar med cirka 160 projekt i ungefär 35 länder och är en av Sveriges större biståndsorganisationer. Vad kul att du är intresserad av att jobba med oss!

Tillsammans förändrar vi världen!

VI ARBETAR FÖR BESTÅENDE FÖRÄNDRING

PMU:s uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans. Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans.

 

I KAMP MOT FATTIGDOM

Fattigdom har många ansikten. Ofta pratar vi om det materiella – men fattigdom är också att inte få gå i skolan eller kunna göra sin röst hörd. Miljontals människor lever i fattigdom. Det är en verklighet vi är kallade att förändra och som en del av en global kyrkorörelse bär vi på en enorm förändringskraft och kan finnas på plats även i krigshärjade områden där andra tvingas lämna. När vi krokar arm med dig och våra många samarbetspartner världen över ger vi hopp och skapar förutsättningar för människor att möta en ljusare framtid och förverkliga sina drömmar. Tillsammans förändrar vi världen.

PMU – En del av Pingst

PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en av Sveriges större biståndsorganisationer. PMU är avdelningen för internationell utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan.

Utöver det direkta arbetet med utvecklingsprojekt och humanitära insatser, arbetar vi med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och second hand-butiker i Sverige.(Läs gärna mer på www.pmu.se).

PMU Second Hand

PMU Second hand är Sveriges mest rikstäckande Second hand-kedja. Tillsammans med våra samarbetsförsamlingar så driver vi 58 butiker mellan Trelleborg och Haparanda. 8 av dessa är fullt administrerade av PMU. Vilket innebär att vi även har ett direkt arbetsgivaransvar.

Syftet med butikerna är att dels skapa ekonomiska resurser till de olika projekt som PMU eller våra samarbetsförsamlingar stödjer runt om i världen. Men genom butikerna så kan vi också göra en väldigt stor social insats lokalt. Dessutom är ju secondhand det mest miljösmarta alternativet som går att uppbringa.

Vi vill utmana församlingarna till att se Second Hand som ett verktyg för att församlingen ska kunna vara just församling.

Ditt fynd förändrar liv

Vi tror att en secondhandbutik behöver drivas affärsmannamässigt. Men fortfarande måste kunderna få uppleva att de gör fynd. Vi vill få både gåvogivare, alla medarbetare och kunderna att känna att de verkligen är med och förändrar liv. Så viktig är vår allas insats.

Vårt uppdrag som central organisation är att ge butikerna stöd till att driva och utveckla befintliga butiker på ett framgångsrikt sätt. Men vi har också ett uppdrag att starta fler butiker.

Vill Du bli vår nya Regionchef?

PMU Second Hand samarbetar med 58 butiker i Sverige för att skapa resurser för bistånd som förändrar människors liv. Att vara Regionchef innebär att du aktivt ska hjälpa butikerna i din region med att sätta Budgeten och Verksamhetsplan och att ge kontinuerligt stöd så att butikerna klarar sina mål. I våra administrerade butiker ansvarar vi för all personal så där är du dessutom arbetsledare för Butikscheferna.

Du rapporterar till vår Verksamhetschef.

Vi vill att du som söker …

 • Har dokumenterad affärs- och marknadserfarenhet.
 • Kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare.
 • Har ett praktiskt handlag att planera nya butiker och uppgradera befintliga i samarbete med övriga i PMU Secondhand-teamet.
 • Delar vår kristna tro och värderingar.
 • Vet vad det innebär att vara Butikschef i en Second Hand-butik och vad församlingarna kan få ut av sitt engagemang.
 • Har körkort för bil.
 • Är beredd att resa i tjänsten. Mer eller mindre varje dag.
 • Bor mellan Stockholm och Falun eller i närliggande delar av landet.

Vi erbjuder Dig…

 • En chans att genom vår butikskedja vara med och förändra världen.
 • En chans att genom ditt, affärs och marknadskunnande vara med och utveckla våra butiker så att de genererar ännu bättre överskott och därmed förändrar ännu fler människors liv.
 • En chans att motivera och inspirera andra medarbetare i våra butiker så även de får vara med och förändra världen i ännu större utsträckning.
 • Heltidstjänst.
 • Att bli en del i ett gott team med mycket kompetens och erfarenhet. Där ditt kunnande och erfarenhet även får betydelse för hela kedjan samtidigt som du har Regionalt ansvar.

Vill du veta mer? Kontakta Verksamhetschef Mats Hillerström 0322-66 87 61 eller epost mats.hillerstrom@pmu.se

E-posta din ansökan Mats Hillerström senast den 13 juli. Men vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande.

Tillträde enligt överenskommelse

PMU söker humanitär handläggare med världen som arbetsfält

PMU är de svenska pingstförsamlingarnas organisation för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. PMU bedriver ett omfattande och expansivt humanitärt arbete, parallellt med vårt utvecklings- och kommunikationsarbete, med stöd från främst Sida men även från andra givare, bl.a. Radiohjälpen. I samband med att vi gör viss omorganisation söker vi nu en erfaren humanitär handläggare.

PMU stöder lokala samarbetskyrkor och biståndsorganisationer i ett drygt 30-tal länder. För närvarande pågår ett 25-tal humanitära insatser i ett 15-tal länder, varav flera är franskspråkiga. PMU är en dynamisk folkrörelseorganisation med målsättning att skapa kreativa miljöer för lärande och utveckling. Som medarbetare erbjuds du att arbeta i ett team av engagerade medarbetare och delta med dina kunskaper i ett spännande och mångfacetterat biståndssamarbete för en bättre värld.

Planerat tillträde: oktober 2018, eller snarast

Anställningsgrad: 100 % tillsvidaretjänst (6 mån provanställning)

Ansvar och arbetsuppgifter: Huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med teamledare på vår humanitära avdelning, ekonom och controller, ansvara för och handlägga humanitära insatser i olika delar av världen. I detta ingår beredning, administration, uppföljning och resultatredovisning av program och projekt till PMU och finansiär. I tjänsten ingår även att kunna delta i genomförande av utbildningsinsatser för samarbetspartner i fält. Du kommer att få helhetsansvar för ett flertal insatser och program, från ansökan till slutrapport, inkl projektuppföljning i fält. Till viss del kommer arbetet att inkludera även PMU regionkontor och dess personal.

Tjänsten kan komma att kräva regelbundna resor till regioner där insatser genomförs då allt arbete sker i nära samarbete med nationella samarbetspartner i de länder PMU är verksam.

Kvalifikationer och meriter: Vi söker Dig som är har tidigare erfarenhet av humanitärt arbete hos svensk eller internationell NGO. Du är driven som medarbetare och är beredd att ta fullt ansvar hela processer från idé till rapportering. För tjänsten krävs relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbete och god analytisk förmåga, samt god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Kunskap i franska i tal och skrift är meriterande. Kunskap om Sveriges policy för humanitärt bistånd, det humanitära FN-systemet, de humanitära principerna och Core Humanitarian Standard är också meriterande. Vi ser gärna dig som sökande som har tidigare erfarenhet av arbete i fält, gärna humanitärt, och och/eller arbete inom organisationer/folkrörelser.

Vi förutsätter att du som söker delar grundläggande kristna värderingar.

För mer information om tjänstens innehåll:

Madeleine Álvarez Ahlgren, telefon 08-608 96 97 madeleine.alvarez.ahlgren@pmu.se

För mer information om anställningen:

Dag Bohlin, telefon 08-608 96 06, dag.bohlin@pmu.se

Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev (max 1 sida) till dag.bohlin@pmu.se

Vi vill ha din ansökan senast den 25 september. Arbetet med urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Kom och jobba med oss!