Lediga tjänster

PMU arbetar med cirka 160 projekt i ungefär 35 länder och är en av Sveriges större biståndsorganisationer. Vad kul att du är intresserad av att jobba med oss!

Tillsammans förändrar vi världen!

Pingstkyrkan i Karlskrona söker ny verksamhetsledare för Second Hand

Pingstkyrkan i Karlskrona, som bildades 1920 har cirka 660 medlemmar. 

Församlingen bedriver en omfattande verksamhet som sträcker sig från de yngsta till de allra äldsta, från Karlskrona ut i olika delar av världen och bildar genom sitt liv ett nätverk av goda relationer baserat på tro, hopp och kärlek. Allt med Jesus i centrum, som frälsare och inspirationskälla. Församlingen har cirka 20 anställda med tre pastorer varav en är föreståndare, som också är verksamhetsansvarig.

Pingstkyrkans Second Hand…

Startades 1994 med syfte att genom försäljning av skänkta begagnade varor frigöra medel till bistånd. Sedan 2010 finns butiken på Bergåsa i en f.d. bilhall. Varje vecka möter vi hundratals människor, både kunder och gåvogivare men också människor som kommer till oss för att prata en stund över en kopp kaffe i vårt café.

Verksamheten omsätter totalt drygt 4 miljoner kr/år och möjliggör för stora biståndsinsatser, både långsiktiga projekt och katastrofinsatser samt lokala satsningar bl.a. på församlingens ungdomsverksamhet och sjukhuskyrkan.

Vi har också ett samarbetsavtal med PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) där viss del av vår vinst skickas till PMU för att förmedlas ut i olika insatser.

Idag är omkring tio personer som via olika arbetsmarknadsåtgärder har sin sysselsättning i butiken. Utöver detta finns det cirka 80 personer volontärer som arbetar med uppackning, prismärkning, försäljning och caféet. Tack vare arbetet i secondhand, konsertverksamhet och insamlingar har församlingen under de senaste 13 åren kunnat förmedla över 12 miljoner kronor i bistånd (1,7 miljoner 2018).

Idag leds verksamheten av en heltidsanställd verksamhetsledare som fungerar som arbetsledare och chef för den personal som finns hos oss via olika arbetsmarknadsåtgärder. Tillsammans med Second Hands styrgrupp och ett antal gruppledare planeras bemanning, annonseringar och butiksutveckling mm.

Under kommande år står vi inför stora utmaningar, att vidareutveckla verksamheten, att gå ännu tydligare hand i hand med vår församlings vision ”Med Jesus i centrum”, att fortsätta öka vår omsättning och förmedla vårt överskott på ett vist sätt. Vi vill också göra vår butik till en viktig mötesplats för människor som är nyfikna på vår församling och vår tro.

Arbetsbeskrivning för verksamhetsledare i Pingstkyrkans Second Hand

Som verksamhetsledare har du ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten. Din närmaste chef är församlingens föreståndare. Du arbetsleder anställd personal, praktikanter och personal som via andra arbetsmarknadsåtgärder finns i vår dagliga verksamhet samt de volontärer som under dagtid arbetar i butiken.I ditt team har du en också en butiksledare (50% tjänst) till hjälp som ansvarar främst för butikens utformning /utveckling och med hjälp av anställd personal, praktikanter och volontärer ser till att butiken är förberedd för att möta kunder på tisdag eftermiddag och på lördagen.  Du leder och planerar transporter av möbler och prylar till och från butiken. Detta arbete görs i samarbete med vår LP-verksamhet, missbruksvård på kristen grund som bedrivs av Pingstförsamlingen. Ibland blir det dock att själv rycka in att bära och transportera möbler och rycka in där det som mest behövs ett handtag. Du har också löpande kontakt med arbetsförmedlingen samt med olika myndigheter när det gäller personalfrågor och anställningar.

I tjänsten ingår ett visst informationsansvar både för hur bistånd förmedlas samt att marknadsföra butiken främst via Facebook och våra dagstidningar. Till din hjälp att leda och utveckla arbetet finns det en styrgrupp för Second Hand där du ingår.

Du har också nära kontakt med församlingens missionsråd, som ansvarar för missions- och biståndsfrågor.

Tjänsten är en del av Pingstkyrkan i Karlskrona vilket innebär ett samarbete med andra verksamheter inom organisationen. Du blir en av församlingens verksamhetsledare och ingår därför i basverksamhetens ledarteam.

Profil

Du är en person som har god erfarenhet av att leda processer och människor. Du har ett naturligt driv och älskar att se människor utvecklas. Du kan jobba självständigt och har stor uthållighet i arbetet. Då det finns många olika sorters människor inom verksamheten behöver du också ha en förmåga att jämka ihop åsikter och ibland vara en konfliktlösare.

Din stil präglas av tydlighet och en stor egentrygghet.

Du delar vår kristna tro och våra värderingar och har ett stort intresse för biståndsfrågor. Har du dessutom en utbildning med dig inom ett område som är relevant för tjänsten är det meriterande.

Tjänsteomfattning/Anställningsform

Tillsvidareanställning, heltid (100%). Dagtid måndag-fredag.

Tillträde

Omg enligt överenskommelse

För mer information om tjänsten- Kontakta:

Peter Hjälmberg – Ordförande i styrgruppen för Pingstkyrkans secondhand: 0703-92 67 42

Ansökan

Senast 2018-03-08 tillsammans CV och referenser mejlas till: info@pingstkyrkankarlskrona.se

Urval och intervjuer görs löpande.

Kom och jobba med oss!