Lediga tjänster

PMU arbetar med drygt 170 projekt i ett trettiotal  länder och är en av Sveriges större biståndsorganisationer. Vad kul att du är intresserad av att jobba med oss!

Tillsammans förändrar vi världen!

Arbetsledare, Uddevalla

Vi arbetar för bestående förändring
Tillsammans förändrar vi världen och nu söker vi en arbetsledare till vår second hand-butik i Uddevalla.

Pingstkyrkan i Uddevalla är en församling med ca 500 medlemmar, belägen mitt i centrala Uddevalla. En del i församlingens vision är att vi vill bidra till en förvandlad stad när vi förbättrar människors livssituation.

Vår second hand-butik har till uppdrag att:
• generera ekonomiskt överskott till sociala och humanitära insatser genom de projekt som församlingen och andra organisationer är engagerade i
• vara en social mötesplats
• bereda sysselsättning för människor utanför den reguljära arbetsmarknaden
• aktivt göra stor skillnad för vår miljö
• vara en plattform för att göra PMU och församlingen och därmed
evangeliet mer känt i Uddevalla

Nu söker vi en arbetsledare till inlämningsavdelningen på 100% till vår Second Hand-butik. I den aktuella tjänsten kommer du att ansvara för hantering av allt inkommande gods. Uppgifterna innebär sortering och ompackning samt fördelning av skänkta varor till respektive avdelning, samt hantering av möbler från inlämning till butik. Avdelningen ansvarar också för butikens lastbil inkl. transport av möbler till kund samt lastning och transport av kasserat material till sopcentral.

Som arbetsledare leder du tillsammans med butikschefen den dagliga driften av butiken. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att arbetsleda personal, volontärer och myndighetsplacerade personer, men också genom att utföra arbetsuppgifter för att förbereda butiken inför nästa försäljningsdag och/eller att medverka i butiken när den är öppen.

Du kommer också medverka i planering och genomförande av arbetsmetoder för att skapa så stor genomströmning av skänkta varor som är möjligt. Rollen som arbetsledare är mycket ”hands-on” när du genom ditt eget genomförande av arbetet också leder och utvecklar andra. Butikschefen är din närmaste chef.

Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation. Du kommer att ha ett extra ansvar för vissa av de varugrupper som är representerade i butiken.

Har du kunnande inom husgeråd, mode, möbler, textil eller liknande så är det en fördel. Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och älska second hand. Du kan också tillföra annan viktig erfarenhet som kan bidra till en tillväxt i vår butik.

Din sociala förmåga är mycket viktig och vi kommer att utgå från personlig lämplighet. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar.

Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Du delar självklart våra kristna värderingar och vad det innebär att jobba i nära samarbete med församlingar.

Vi vill att du som söker…
• vill vara med och förändra liv och miljö
• har erfarenhet av att arbetsleda andra
• kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare
• delar våra kristna värderingar
• har körkort för bil

Vill du veta mer om hur du kan få vara med och förändra världen?
Kontakta vår butikschef Anders Söderqvist på telefonnummer: 0702 42 17 22 eller mejl: anders.soderqvist@uddevalla.pingst.se.

Din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 1/11. Välkommen att skicka ditt personliga brev med referenser och CV via mejl till Anders Söderqvist.
Märk din ansökan med ”Arbetsledare Uddevalla”.

Vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande.

Butikschef, Uddevalla

Vill du vara med & förbättra människors livssituation?
Pingstkyrkan i Uddevalla är en församling med ca 500 medlemmar, belägen mitt i centrala staden. En del av församlingens vision är att kunna bidra till en förvandlad stad där vi förbättrar människors livssituation. Församlingen driver sedan många år en second hand-butik på Bastiongatan i stadens centrum. Syftet med butiken är att skapa ekonomiska resurser till olika humanitära projekt som PMU eller våra samarbetspartners stödjer runt om i världen. Butiken ger oss också möjligheter att göra en väldigt stor insats lokalt för människor med behov. Dessutom är ju second hand det mest miljösmarta alternativet som går att uppbringa.

Nu söker vi en butikschef på heltid till vår fantastiska second hand-butik.

Vill Du bli vår nya butikschef?
Butiken är väl inarbetad och känd över hela Uddevalla med omnejd. Vi önskar att du som driven och inspirerande ledare fortsätter att utveckla vår second hand in i nästa fas tillsammans med oss.

Du ansvarar tillsammans med 3 arbetsledare för driften av butiken och därför förutsätter vi att du har ledarskapserfarenheter från butik eller annan relevant verksamhet. Du kommer tillsammans med övrig personal arbetsleda anställda, volontärer och personer i olika former av arbetsträning. En parallell målsättning är att kunna erbjuda praktikplatser/start-upp platser för personer som står längre från arbetsmarknaden.

Som personalansvarig har du regelbunden kontakt med olika samarbetsparters som t ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården. Vi söker därför en driven och inspirerande ledare som har erfarenhet från att driva second hand-butik och myndighetssamarbeten.

Du har det ekonomiska ansvaret, vilket innebär, budgetering, uppföljning av utfallet samt att lägga upp försäljningsmål. Du ansvarar för marknadsplan och marknadsföring inkl. alternativa försäljningskanaler tillsammans med vice butikschef.

Det dagliga arbetet innebär leda arbetet med att inreda butiken och arrangera varorna på ett attraktivt sätt samt planera och utveckla arbetsmetoder för hantering och en så stor genomströmning av skänkta varor som är möjligt.

Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation. Du förstår värdet av att ibland vara ledare och ibland vara chef men räds inte heller att kavla upp ärmarna och hugga in i butiken när det behövs. Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och älska second hand.

Din sociala förmåga är mycket viktig och vi kommer att utgå från personlig lämplighet. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar.

Tjänsten är på heltid och tillträde enligt överenskommelse. Du delar självklart vår tro och vet vad det innebär att jobba i nära samarbete med församlingar. Du skall vara beredd och helst ha erfarenhet av att leda andakter för personalen på second hand.

Vi vill att du som söker …

 • Vill vara med och förändra liv och miljö
 • Har erfarenhet av arbetsledande befattning
 • Har dokumenterad affärs- och marknadserfarenhet, gärna med resultatansvar från butik eller annan relevant verksamhet.
 • Har erfarenhet från att rekrytera och leda volontärer
 • Har erfarenhet från samarbeten med olika myndigheter i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare
 • Delar våra kristna värderingar
 • Har körkort för bil

Har du frågor kring tjänsten, kontakta butikschef Anders Söderqvist på telefonnummer: 070-242 17 22.

Vi ser fram mot din ansökan!

Välkommen att skicka ditt personliga brev, CV och referenser via e- post till anders.soderqvist@uddevalla.pingst.se,  senast den 31/10.

Beskriv gärna hur din kristna tro får konsekvenser i din vardag.

Butikschef, Visby

VI ARBETAR FÖR BESTÅENDE FÖRÄNDRING

PMU:s uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans.

Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans.

I KAMP MOT FATTIGDOM

Fattigdom har många ansikten. Ofta pratar vi om det materiella – men fattigdom är också att inte få gå i skolan eller kunna göra sin röst hörd. Miljontals människor lever i fattigdom. Det är en verklighet vi är kallade att förändra och som en del av en global kyrkorörelse bär vi på en enorm förändringskraft och kan finnas på plats även i krigshärjade områden där andra tvingas lämna. När vi krokar arm med dig och våra många samarbetspartner världen över ger vi hopp och skapar förutsättningar för människor att möta en ljusare framtid och förverkliga sina drömmar.

Tillsammans förändrar vi världen.

PMU – En del av Pingst

PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en av Sveriges större biståndsorganisationer. PMU är avdelningen för internationell utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan.

Utöver det direkta arbetet med utvecklingsprojekt och humanitära insatser, arbetar vi med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och second hand-butiker i Sverige.(Läs gärna mer på www.pmu.se).

PMU Second Hand

PMU Second hand är Sveriges mest rikstäckande Second hand-kedja. Tillsammans med våra samarbetsförsamlingar/föreningar så driver vi 55 butiker mellan Trelleborg och Haparanda.

Syftet med butikerna är att dels skapa ekonomiska resurser till de olika projekt som PMU eller våra samarbetspartners stödjer runt om i världen. Men genom butikerna så kan vi också göra en väldigt stor social insats lokalt. Dessutom är secondhand det mest miljösmarta alternativet som går att uppbringa.

Vi vill utmana församlingarna till att se Second Hand som ett verktyg för att församlingen ska kunna vara just församling.

Ditt fynd förändrar liv och miljö

Vi tror att en secondhandbutik behöver drivas affärsmannamässigt. Men fortfarande måste kunderna få uppleva att de gör fynd. Vi vill få både gåvogivare, alla medarbetare och kunderna att känna att de verkligen är med och förändrar liv och miljö. Så viktig är vår allas insats.

Vårt uppdrag som central organisation är att ge butikerna stöd till att driva och utveckla befintliga butiker på ett framgångsrikt sätt. Men vi har också ett uppdrag att starta fler butiker.

Visby

Tillsammans med Pingstförsamlingen i Visby driver vi en fräsch butik i Skarphälls handelsområde i Visby. Butiken invigdes i början av 2020 men har bedrivits på annan plats tidigare. Så det är en väl inarbetad verksamhet. Församlingens och PMUs målsättning är tydlig. Vi vill att butiken ska

 • generera ekonomiskt överskott till sociala och humanitära insatser genom de projekt som PMU och församlingen är engagerad i.
 • vara en socialmötesplats.
 • bereda sysselsättning för människor utanför den reguljära arbetsmarknaden.
 • aktivt göra stor skillnad för vår miljö.
 • sprida kunskap om situationen i utvecklingsländer.
 • vara en plattform för att göra PMU och församlingen och därmed evangeliet mer känt i Visby.

 

Vill Du bli vår nya Butikschef i Visby?

Vi förbereder oss nu för en kommande pensionsavgång och söker därför redan nu en butikschef som kan börja snarast och succesivt växa in i det fulla ansvaret. Som butikschef har du det operativa ansvaret för butiken. Du kommer tillsammans med en Biträdande Butikschef att arbetsleda övrig personal, volontärer och personer i olika former av arbetsträning. Tillsammans ska ni vara ett slagkraftigt ledarteam som kompletterar varandra och som tillsammans måste besitta kunskap, erfarenheter, driv och egenskaper föra att kunna bygga upp, leda och utveckla butiken utefter uppsatta målsättningar.

Som butikschef ansvarar du för den dagliga driften av butiken. Att med planering och genomförande skapa så stor genomströmning av skänkta varor som det är möjligt. Du har det ekonomiska ansvaret. Vilket innebär, budgetering, uppföljning av budget och lägga upp försäljningsmål. Du ansvarar även för butikens övriga personal och butikens marknadsplan mm. Du får bra centralt stöd av Regionchef, Butiksutvecklare, Marknadskommunikatör och Verksamhetschef.

Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation. Du förstår värdet i att ibland vara ledare och ibland vara chef. Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och älska second hand. Men du kan också komma med annan viktig erfarenhet som kan bidra till en tillväxt i vår butik.

Din sociala förmåga är mycket viktig och vi kommer att utgå från personlig lämplighet. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar.

Tjänsten är på heltid. Du delar självklart vår tro och vad det innebär att jobba i nära samarbete med församlingar.

Du rapporterar till Regionchef för PMU Second Hand.

Vi vill att du som söker …

 • Vill vara med och förändra liv och miljö
 • Har dokumenterad affärs- och marknadserfarenhet.
 • Har erfarenhet av att arbetsleda andra.
 • Har erfarenhet av att vara chef eller ledare.
 • Kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare.
 • Delar vår kristna tro och värderingar.
 • Har körkort för bil.

Vill du veta mer om hur du kan få vara med och förändra världen på riktigt och samtidigt få lön för det? Kanske läge att flytta till härliga Gotland? Kontakta vår regionchef Marie Lindsmyr 010-25 20 240 eller epost marie.lindsmyr@pmu.se eller butikens ordförande Mats Hillerström 010-25 20 210 eller epost mats.hillerstrom@pmu.se

Din ansökan

Vi ser fram mot din ansökan. Välkommen att skicka ditt Personliga brev och CV via e-post till Marie Lindsmyr senast den 15 nov. Beskriv gärna hur din kristna tro får konsekvenser i din vardag. Märk din ansökan med ”Butikschef Visby”. Vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande.

Biträdande Butikschef  PMU Second Hand Trelleborg

 

VI ARBETAR FÖR BESTÅENDE FÖRÄNDRING

PMU:s uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans.

Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans.

I KAMP MOT FATTIGDOM

Fattigdom har många ansikten. Ofta pratar vi om det materiella – men fattigdom är också att inte få gå i skolan eller kunna göra sin röst hörd. Miljontals människor lever i fattigdom. Det är en verklighet vi är kallade att förändra och som en del av en global kyrkorörelse bär vi på en enorm förändringskraft och kan finnas på plats även i krigshärjade områden där andra tvingas lämna. När vi krokar arm med dig och våra många samarbetspartner världen över ger vi hopp och skapar förutsättningar för människor att möta en ljusare framtid och förverkliga sina drömmar.

Tillsammans förändrar vi världen.

PMU – En del av Pingst

PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en av Sveriges större biståndsorganisationer. PMU är avdelningen för internationell utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan.

Utöver det direkta arbetet med utvecklingsprojekt och humanitära insatser, arbetar vi med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och second hand-butiker i Sverige.(Läs gärna mer på www.pmu.se).

PMU Second Hand

PMU Second hand är Sveriges mest rikstäckande Second hand-kedja. Tillsammans med våra samarbetsförsamlingar/föreningar så driver vi 55 butiker mellan Trelleborg och Haparanda. 15 av dessa är fullt administrerade av PMU. Vilket innebär att vi även har ett direkt arbetsgivaransvar.

Syftet med butikerna är att dels skapa ekonomiska resurser till de olika projekt som PMU eller våra samarbetspartners stödjer runt om i världen. Men genom butikerna så kan vi också göra en väldigt stor social insats lokalt. Dessutom är ju secondhand det mest miljösmarta alternativet som går att uppbringa.

Vi vill utmana församlingarna till att se Second Hand som ett verktyg för att församlingen ska kunna vara just församling.

Ditt fynd förändrar liv och miljö

Vi tror att en secondhandbutik behöver drivas affärsmannamässigt. Men fortfarande måste kunderna få uppleva att de gör fynd. Vi vill få både gåvogivare, alla medarbetare och kunderna att känna att de verkligen är med och förändrar liv och miljö. Så viktig är vår allas insats.

Vårt uppdrag som central organisation är att ge butikerna stöd till att driva och utveckla befintliga butiker på ett framgångsrikt sätt. Men vi har också ett uppdrag att starta fler butiker.

PMU Second Hand Trelleborg

Butiken i Trelleborg administreras av PMU som därmed också är arbetsgivare för personalen. Vår aktiva samarbetspartner i Trelleborg är Pingstkyrkan Elim.

 

Vill Du bli vår nya Biträdande Butikschef i Trelleborg?

Som Biträdande Butikschef leder du tillsammans med Butikschefen den dagliga driften av butiken. Dels genom att arbetsleda övrig personal, volontärer och myndighetsplacerade personer. Men också genom att själv utföra arbetsuppgifter för att förbereda butiken inför nästa försäljningsdag och eller att medverka i butiken när den är öppen. Samt att med planering och genomförande skapa så stor genomströmning av skänkta varor som det är möjligt. Du är ytterst ansvarig på plats för frågor som påverkar det dagliga arbetet när inte Butikschefen är närvarande.

 

Butiken är väl inarbetad och känd i sitt område och är inne i en expansiv och utvecklande fas. Vi vill fortsätta den positiva utvecklingen som butiken har haft så här långt och söker därför en driven och inspirerande ledare.

 

Butikschefen är din närmaste chef men Ni får bra centralt stöd av bl.a Regionchef, Butiksutvecklare och Verksamhetschef.

Som person är du bl.a ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation. Du förstår värdet i att ibland vara ledare och ibland vara chef. Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och älska second hand. Men du kan också komma med annan viktig erfarenhet som kan bidra till en tillväxt i vår butik.

Din sociala förmåga är mycket viktig. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar.

Tjänsten är på heltid och tillträde enligt överenskommelse. Du delar självklart vår tro och vad det innebär att jobba i nära samarbete med församlingar.

Vi vill att du som söker …

 • Vill vara med och förändra liv och miljö
 • Har dokumenterad affärs- och marknadserfarenhet.
 • Har erfarenhet av att arbeta med sociala medier
 • Har erfarenhet av att arbetsleda andra.
 • Har erfarenhet från att rekrytera och leda volontärer.
 • Har erfarenhet av att vara chef eller ledare.
 • Kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare.
 • Delar vår kristna tro och värderingar.
 • Har körkort för bil.

Vill du veta mer om hur du kan få vara med och förändra världen på riktigt och samtidigt få lön för det? Kontakta vår Butikschef Wilmer Larsson på telefon 0410-30 16 71 eller epost wilmer.larsson@pmu.se.

 

 

Din ansökan

Vi ser fram mot din ansökan. Välkommen att skicka ditt Personliga brev och CV via e-post till Wilmer Larsson senast den 7 november. Märk din ansökan med ”Biträdande Butikschef Trelleborg”. Vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande.

 

Vill du bli vår nya Biträdande Butiksansvarige?

I Helsingborg på Söder vid GA torg. Vill du vara med och förändra liv och miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!

Pingstkyrkan i Helsingborg har två butiker, en stadsbutik på Söder och större butik på Gåsebäck. Dessa drivs i samarbete med PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete). Arbetet vilar på en kristen grund och är en del av verksamheten för Pingstförsamlingen i Helsingborg.

Syftet med butikerna är att skapa ekonomiska resurser till olika hjälpinsatser i Helsingborg och runt om i världen och genom butikerna göra en stor social lokal insats. Secondhand är också det miljösmarta alternativet när det gäller konsumtion.

Internationellt arbetar vi både med utvecklings- och humanitära projekt, en del drivs i egen regi, en del i samarbete med PMU.

Butiken på Söder är väl inarbetad och känd i Helsingborg. Vi vill fortsätta den positiva utvecklingen som butiken har haft så här långt och söker därför en driven och inspirerande ledare.

Du kommer tillsammans med butiksansvarig att arbetsleda övrig personal, volontärer och personer i olika former av arbetsträning. Som den Biträdande Butiksansvarige leder du den dagliga driften av butiken. Vid Butiksansvarigs frånvaro är du den som går in som ansvarig. Du verkar för att med planering och genomförande skapa så stor genomströmning av skänkta varor som det är möjligt. Du ser också till att butikens koncept och marknadsplan följs.

Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation. Du förstår värdet att ibland vara ledare och ibland vara ”chef.” Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och älska Secondhand. Men du kan också komma med annan viktig erfarenhet som kan bidra till utveckling.

Din sociala förmåga är mycket viktig och vi kommer att utgå från personlig lämplighet. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar.

Du har en personlig kristen tro och vet vad det innebär att arbeta i nära samarbete med församling. Vi vill att du som söker…

 • Har dokumenterad affärserfarenhet
 • Har erfarenhet av att arbetsleda andra
 • Kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare
 • Kan kommunicera på sociala medier
 • Har en personlig kristen tro
 • Har B-körkort

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % och inleds med sex månaders provanställning. En del av tjänsten kan komma att bli förlagd till Gåsebäcks-butiken.

Tillträde den 1:e feb 2022 eller enligt överenskommelse.

Välkommen att skicka ditt Personliga brev och CV via e-post till runar.granlof@gmail.com senast den 10:e november 2021. Märk din ansökan med ”Biträdande Butiksansvarig Söder”.

Vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande.

Biträdande Butikschef, Västerås

 

VI ARBETAR FÖR BESTÅENDE FÖRÄNDRING

PMU:s uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans.

Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans.

I KAMP MOT FATTIGDOM

Fattigdom har många ansikten. Ofta pratar vi om det materiella – men fattigdom är också att inte få gå i skolan eller kunna göra sin röst hörd. Miljontals människor lever i fattigdom. Det är en verklighet vi är kallade att förändra och som en del av en global kyrkorörelse bär vi på en enorm förändringskraft och kan finnas på plats även i krigshärjade områden där andra tvingas lämna. När vi krokar arm med dig och våra många samarbetspartner världen över ger vi hopp och skapar förutsättningar för människor att möta en ljusare framtid och förverkliga sina drömmar.

Tillsammans förändrar vi världen.

PMU – En del av Pingst

PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en av Sveriges större biståndsorganisationer. PMU är avdelningen för internationell utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan.

Utöver det direkta arbetet med utvecklingsprojekt och humanitära insatser, arbetar vi med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och second hand-butiker i Sverige.(Läs gärna mer på www.pmu.se).

PMU Second Hand

PMU Second hand är Sveriges mest rikstäckande Second hand-kedja. Tillsammans med våra samarbetsförsamlingar/föreningar så driver vi 57 butiker mellan Trelleborg och Haparanda. 16 av dessa är fullt administrerade av PMU, vilket innebär att vi även har ett direkt arbetsgivaransvar.

Syftet med butikerna är att dels skapa ekonomiska resurser till de olika projekt som PMU eller våra samarbetspartners stödjer runt om i världen. Men genom butikerna så kan vi också göra en väldigt stor social insats lokalt. Dessutom är ju secondhand det mest miljösmarta alternativet som går att uppbringa.

Vi vill utmana församlingarna till att se Second Hand som ett verktyg för att församlingen ska kunna vara just församling.

Ditt fynd förändrar liv och miljö

Vi tror att en secondhandbutik behöver drivas affärsmannamässigt. Men fortfarande måste kunderna få uppleva att de gör fynd. Vi vill få både gåvogivare, alla medarbetare och kunderna att känna att de verkligen är med och förändrar liv och miljö. Så viktig är vår allas insats.

Vårt uppdrag som central organisation är att ge butikerna stöd till att driva och utveckla befintliga butiker på ett framgångsrikt sätt. Men vi har också ett uppdrag att starta fler butiker.

Västerås

Tillsammans med Pingst Västerås öppnades Sveriges största Second Hand-butik på ca 4400 kvm i Erikslunds handelsområde i början av sommaren 2021. Församlingens och PMUs målsättning är tydlig. Vi vill

 • generera ekonomiskt överskott till sociala och humanitära insatser genom de projekt som PMU och församlingen är engagerad i.
 • vara en socialmötesplats.
 • bereda sysselsättning för människor utanför den reguljära arbetsmarknaden.
 • aktivt göra stor skillnad för vår miljö.
 • sprida kunskap om situationen i utvecklingsländer.
 • vara en plattform för att göra PMU och församlingen och därmed evangeliet mer känt i Västerås.

 

 

Vill Du bli vår nya Biträdande Butikschef i Västerås?

Som Biträdande Butikschef leder du tillsammans med Butikschefen den dagliga driften av butiken. Dels genom att arbetsleda övrig personal, volontärer och myndighetsplacerade personer. Men också genom att själv utföra arbetsuppgifter för att förbereda butiken inför nästa försäljningsdag och eller att medverka i butiken när den är öppen. Samt att med planering och genomförande skapa så stor genomströmning av skänkta varor som det är möjligt. Du är ytterst ansvarig på plats för frågor som påverkar det dagliga arbetet när inte Butikschefen är närvarande.

 

Butikschefen är din närmaste chef men Ni får bra centralt stöd av Regionchef, Butiksutvecklare, Marknadskommunikatör och Verksamhetschef.

Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation. Du förstår värdet i att ibland vara ledare och ibland vara chef. Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och älska second hand. Men du kan också komma med annan viktig erfarenhet som kan bidra till en tillväxt i vår butik.

Din sociala förmåga är mycket viktig och vi kommer att utgå från personlig lämplighet. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar.

Tjänsten är på heltid och tillträde enligt överenskommelse. Du delar självklart vår tro och vad det innebär att jobba i nära samarbete med församlingar.

Vi vill att du som söker …

 • Vill vara med och förändra liv och miljö
 • Har dokumenterad affärs- och marknadserfarenhet.
 • Har erfarenhet av att arbetsleda andra.
 • Har erfarenhet av att vara chef eller ledare.
 • Kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare.
 • Delar vår kristna tro och värderingar.
 • Har körkort för bil.

Vill du veta mer om hur du kan få vara med och förändra världen på riktigt och samtidigt få lön för det? Kontakta butikschef Petter-Magni Newman 021-450 50 11 eller epost pettermagni.newman@pmu.se

 

Din ansökan

Vi ser fram mot din ansökan. Välkommen att skicka ditt Personliga brev och CV via e-post till Petter-Magni Newman senast den 30 november. Beskriv gärna hur din kristna tro får konsekvenser i din vardag. Märk din ansökan med ”Biträdande Butikschef Västerås”. Vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande.

PMU söker ny kampanjkoordinator till huvudkontoret i Alvik

PMU är en av Sveriges större biståndsaktörer och pingströrelsens biståndsorganisation. Vi arbetar för närvarande med utvecklingsprojekt såväl som humanitärt bistånd i  32 länder. I rollen som kampanjkoordinator ligger att i samråd med kommunikations- och insamlingschef vara drivande i den strategiska utvecklingen av kampanjer och insamling vad gäller val av projekt, metoder, kanaler, målgrupper, osv. Du har ett kreativt öga och är ansvarig för samordningen och framtagandet av underlag kring PMU:s kampanjer, produktion och distribution kring insamlingsbrev och koordinering kring annonser och vissa event.

 

Vi söker dig som:  

 • Har eftergymnasial utbildning inom kommunikation alt. dokumenterad erfarenhet av arbete med kommunikation och insamling, gärna content marketing
 • Arbetat med projektledning
 • Behärskar engelska väl, franska är ett plus.
 • Har god förmåga att skriva engagerande texter på svenska och engelska
 • Är bekväm i att tala inför publik i olika sammanhang
 • Har bra förmåga att jobba mot deadlines och att prioritera
 • Vill vara med att utveckla en strategi mot givargruppen stora gåvor/företag
 • Van att hantera en satt budget och koordinera trycksaker
 • Det är en fördel om du kan Indesign, Photoshop eller Lightroom och ett extra plus om du kan Adobe Premier.

Som person ska du vara självgående, ha lätt för att arbeta i grupp och flexibel i tänk och kreativitet. Tjänsten kan innebära ett visst mått av resande både inom Sverige och till våra samarbetsländer.  Vi förutsätter att du delar grundläggande kristna värderingar, och att du är väl insatt i PMU:s folkrörelseförankring i Sverige och globalt, med kunskap om kyrkans roll och möjligheter för samhällsutveckling.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten är på heltid och tillsvidare med start i januari 2022. Du kommer att rapportera direkt till kommunikationschefen och arbeta med trevliga kollegor på PMU:s huvudkontor i Alvik. Skicka ditt CV och ett personligt brev till johanna.litsgard.lebourne@pmu.se . Skriv ”Kampanjkoordinator” i ämnesraden.

Sista ansökningsdag är 3 december, 2021, men ansökningar behandlas allt eftersom.

För ytterligare information om tjänsten – kontakta, kommunikations- och insamlingschef Johanna Litsgård Lebourne johanna.litsgard.lebourne@pmu.se

Kom och jobba med oss!