• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Mödrahälsovård

Sexualitet, jämställdhet och kvinnors rättigheter

Den höga mödradödligheten i världen måste ses som en form av strukturellt våld mot kvinnor och flickor och PMU vill verka för att mödradödligheten minskar. Samtidigt är vår syn att rätten till liv gäller både för spädbarnet, det ofödda barnet och för kvinnan.

 

Vi menar att det ofödda barnets liv är värdefullt, och vi önskar att vi levde i en situation i vilken aborter aldrig behövde ske. Men vi ser också en värld då det ofödda livet i många fall står mot en kvinnas mycket utmanande och svåra livssituation, en situation som i många fall är resultatet av mäns ansvarslöshet, våld och oaktsamhet mot kvinnan, samt en utbredd fattigdom. PMU vill verka för att kvinnor får det stöd de behöver för att kunna påverka när och med vem de blir gravida. I den utmanande verkligheten många kvinnor och flickor lever i behöver abort vara lagligt för att det ska gå att utföra på ett sätt som inte hotar flickans eller kvinnans liv.

 

Vi vill leva i en värld där barn är efterlängtade och ingen kvinna eller flicka ska behöva hamna i en situation där hon blivit ofrivilligt gravid. Det är alltid ett nederlag när en sådan situation uppstår, men skulden ska inte läggas på den enskilda kvinnan utan misslyckandet är samhällets och en konsekvens av att vi lever i en trasig värld, med utbredd fattigdom och avsaknad av jämställdhet.

 

PMU noterar också att antalet aborter är ungefär lika högt i länder med stora restriktioner som i länder där abort till en hög grad är lagligt. Aborttalet är 37 per 1000 kvinnor i länder som har totalförbud mot abort eller enbart tillåter abort för att rädda kvinnans liv. I länder där abort är tillåtet är antalet 34 per 1000 kvinnor. Statistiken visar alltså att kvinnor i länder där abort är olagligt ändå genomgår aborter under osäkra förhållanden, med stor risk för sitt eget liv. Med andra ord är förbud inte vägen framåt. Istället måste vi arbeta förebyggande med insatser som ger ökad kunskap om familjeplanering och preventivmedel till människor, samt tala mer om mäns ansvar för sin sexualitet, jämställdhet och om kvinnors rättigheter.

 

PMU bejakar också individens rätt att få information som är korrekt och saklig och kommuniceras på ett förståeligt sätt. Finns det nationella lagar som tillåter abort bör människor få kunskap om den lagen. Människor bör också få kunskap om vad en abort innebär på ett sakligt sätt, så att kvinnan fullt ut kan väga och värdera vad som talar för och vad som talar emot att genomföra en abort.

 

Sammanfattningsvis, PMU vill arbeta för en värld där kvinnor inte längre har ett behov av att göra abort, men där rätten till abort ändå är lagstadgad.

 

Genrebild från Burundi | Bilden är inte kopplad till innehållet.