• Din varukorg är tom
Till shopen
Tillbaka till Bistånd

Risk för dödstraff för hbtq-personer i Uganda

Ugandas parlament röstade i mars 2023 igenom en lag som skärper straffen för homosexuella handlingar. Det starkt kritiserade lagförslaget som nu ligger på presidentens bord kan ge långa fängelsestraff och i vissa fall till och med leda till att homosexuella straffas med döden. PMU fördömer lagförslaget.

 

PMU har tillsammans med svenska församlingar och lokala samarbetspartner en lång historia av arbete för de mest utsatta i Uganda. En viktig hållning för PMU är principen om icke-diskriminering inom utvecklingssamarbetet. PMU:s uppdrag som pingströrelsens biståndsorganisation är att verka för att de mest utsattas röster och perspektiv hörs, och att svensk pingströrelse och våra internationella nätverk står stadigt på de utsattas sida.

 

Som en del i detta verkar PMU för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och fördömer all form av diskriminering. PMU uppmuntrar alla samarbetspartner att välkomna alla människor till sina projekt, verksamheter och i sina gemenskaper. Bibelns budskap är att alla människor är skapade och älskade av Gud, vilket därmed är en viktig grund för PMU:s arbete. Bibeln innehåller de allra första texterna om alla människors lika värde och den kristna etiken har också inspirerat grundläggande texter om mänskliga rättigheter.

 

PMU ser det som viktigt att sprida kunskap om särskilt utsatta gruppers situation kopplat till SRHR. En sådan grupp är hbtq-personer. I många delar av världen lever hbtq-personer under våld och förföljelse. 70 stater och territorier runt om i världen kriminaliserar samkönade sexuella handlingar. Straffen varierar mellan fängelsestraff, spöstraff och i värsta fall döden. I vissa länder där en avkriminalisering skett så utsätts ändå hbtq-personer för våld, tortyr och godtyckliga gripanden.

 

PMU vill både utifrån sin trosgrund och ett rättighetsperspektiv aktivt agera mot stigma, hat och all typ av förföljelse. PMU fördömer därför den föreslagna lag som parlamentet i Uganda nyligen antog.