Östafrika

Östafrika är en region med skarpa kontraster. Många människor lever ett liv med goda framtidsutsikter och möjligheter. Samtidigt är det långt fler som lever sina liv i fattigdom och utsatthet.
Här har den starkt rotade kyrkorörelsen i regionen stora möjligheter att göra skillnad. Med sitt vidsträckta nätverk når de ut med stöd till byar dit få annars skulle nå.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

I regionen arbetar PMU tillsammans med sina lokala samarbetspartner med projekt inom fred och demokrati, jämställdhet, hälsa, försörjning, utbildning och miljö.
Andreas Alexandersson är regionledare för Östafrika.

För kontaktinformation, se här.

Region - Östafrika Placeholder
Region - Östafrika