• Din varukorg är tom
Till shopen

Därför arbetar vi med jämställdhet

Som tros- och rättighetsbaserad organisation tror vi att varje människa är skapad till Guds avbild med ett unikt värde och rättigheter. Vårt uppdrag är att värna de mest utsatta, därför arbetar vi med sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Som tros- och rättighetsbaserad organisation tror vi att varje människa är skapad till Guds avbild med ett unikt värde och rättigheter. Vårt uppdrag är att värna de mest utsatta, därför arbetar vi med sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Varje dag drabbas flickor och kvinnor, pojkar och män av konsekvenserna av bristande jämställdhet. För PMU handlar det tematiska området Jämställdhet om att arbeta med att förändra negativa genus- och maktrelationer mellan män och kvinnor, verka för flickors och kvinnors rätt till utbildning och försörjning och att verka för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det handlar också om att stärka kvinnors möjlighet att organisera sig och inneha ledarroller, stärka kvinnors och flickors rättighet att delta i beslut i familj och samhälle, samt att arbeta för frihet från våld och övergrepp.

 

Mål 5 i Agenda 2030 handlar om att uppnå jämställdhet och om alla kvinnors och flickors egenmakt. Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter att forma sina egna liv och det samhälle de lever i. Flickor och kvinnor stärks genom att de får ökad kunskap om sina rättigheter och utrymme att organisera sig och delta aktivt på olika nivåer i samhället.

 

Nyckelpersoner i förändringsarbetet

Män och pojkar behöver utmanas i att reflektera över maskulinitetsnormer och sin egen roll i arbetet för jämställdhet. Lokala partner arbetar även med skyldighetsbärare såsom myndigheter, byledare, ledare för kooperativ samt ledare i lokala kyrkor och i olika samhällsfunktioner. De är ofta nyckelpersoner i ett förändringsarbete.

 

En jämställdhetsanalys görs i planeringen av alla insatser, oavsett deras huvudsakliga fokus och mål. Kvinnor och flickor ska även ges förutsättningar för och aktivt uppmuntras till konkret inflytande över verksamheten.

 

PMU vill arbeta genusmedvetet i all verksamhet, vilket betyder att vi är särskilt uppmärksamma på att kvinnor och män ges lika möjligheter, och stöttar våra samarbetspartner i att också göra det. Det är även viktigt att arbeta internt med jämställdhet och med integrering av jämställdhet i alla led, hos såväl PMU och Pingst som hos lokala samarbetspartner. I arbetet för jämställdhet
är det en styrka att arbeta tillsammans med andra, med partnerorganisationer och med globala nätverk av aktörer som gemensamt driver jämställdhetsfrågor framåt.

 

Våra fokusområden inom jämställdhetsarbetet

Läs mer

Mer på samma tema

Se alla projekt