Praktikantprogrammet

Längtar du efter att göra skillnad, göra något för andra människor och lära dig om utvecklingsarbete? Vill du uppleva någon annans verklighet och lära känna en ny kultur?
Då kan PMU:s praktikantprogram vara något för dig!

Innan du åker
Innan du åker
Du behöver en församling stå bakom dig. Om det och andra saker som är bra att veta innan du ansöker hittar du här!
När du är ute
När du är ute
Nu är du äntligen här!
I ditt nya land de kommande månaderna är det mycket nytt att förhålla sig till. Du får stöd och handledning på plats och har kontinuerlig kontakt med PMU.
När du kommer hem
När du kommer hem
Hemma i Sverige igen så fortsätter resan. Du har samlat på dig massor av nya erfarenheter som andra kommer vilja höra om - så nu är det dags att dela med dig av dina upplevelser och sprida din kunskap vidare!

Se intervjuer med några av våra praktikanter

Information till församlingar

Årshjulet i praktikantprocessen

 

 

Vanliga frågor och svar

 

 

Syftet med praktikantprogrammet är att ge unga människor, med intresse för globala frågor, en möjlighet att göra en praktisk insats i något av våra projektländer. Målsättningen är ett ökat engagemang för globala rättvisefrågor i Sverige.

Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet och de som deltar i en praktik utgör en framtida resursbas av unga som förväntas kunna arbeta med globala frågor, både på hemmaplan och i internationella organisationer. Praktikanten förväntas få ett ökat intresse och ökad förståelse för utvecklingssamarbete och andra kulturer. Programmet bildar även en övergång milland studier och arbetsliv genom att rusta praktikanten med nya erfarenheter från en global kontext.

Tre tematiska prioriteringar ska genomsyra det svenska biståndets inriktning och samtliga insatser ska relatera till dem. Det är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen. Läs gärna mer om områdena på www.sida.se

Ja. Den som söker ska fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod.
Vi tycker det är viktigt att vi dels får in en rekommendation från din församling som känner dig väl, men som också kan stötta dig under din resa; innan, under och efter praktikperioden.
Du som söker:

  • Ska fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod.
  • Är svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
  • Visar på ett engagemang för utvecklingsfrågor genom studier eller engagemang i ideell verksamhet.
  • Har inte tidigare deltagit i ett Sidafinansierat praktikantprogram med erfarenhet i fält.
  • Visar ansvarstagande och initiativförmåga.
  • Har god kunskap i engelska, både i tal och skrift.
  • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.
  • Är ej registrerad på en kurs vid högskola eller universitet under praktikperioden.
I din ansökan får du gärna skriva önskemål på land utefter de länder vi har lagt upp som aktuella inför kommande period. Vi gör däremot en bedömning utifrån dig som person och var vi tror att du kommer att passa bäst. Därefter erbjuder vi dig en praktikplats.
I början på augusti hålls en förberedelsekurs på PMUs kontor i Alvik, Stockholm. Kursen är obligatorisk och först efter den kursen, som är en vecka, kan du resa ut. Det innebär att utresa kan ske tidigast i september.
Vi skickar inte ut någon på egen hand. Vanligast är att praktikanterna reser ut två och två. Det förekommer också att tre praktikanter eller fler får sin placering hos samma organisation. Du behöver inte själv se till att ordna en praktikkamrat placeringen organiseras av praktikantprogrammet som gör sitt yttersta att hitta någon som matchar din profil.
PMU finansierar större delen av praktikantprogrammet. Det täcker alla större kostnader så som internationella flygresor, försäkring, visum och boende. Praktikanten står för en egeninsats av 15000:- och den utsändande församlingen för 5000:-  Privata kostnader under praktikperioden står praktikanten själv för.
Ja. Förberedelsekursen och rapportdagarna är obligatoriska delar av praktikantprogrammet. Har du inte möjlighet att gå de förberedande momenten kan du tyvärr inte åka ut som praktikant. Var medveten också om att du behöver avsätta tid för förberedelse- och olika uppföljningsdelar utöver själva kursveckan, du kan läsa mer om detta under fliken ”innan du åker”.
Innan du är redo att resa till din praktikplats behöver du förbereda dig. Detta sker genom en utbildning i två steg:

  1. Först träffar du de andra PMU-praktikanterna och PMU-personal som gör dig redo under några intensiva dagar.
  1. Efter det väntar en vecka på Sida i Härnösand. Här får du träffa praktikanter från fler organisationer och delta i en kvalitativ kursvecka om modernt utvecklingsarbete.
Att bli praktikant är många gånger en process, det är viktigt att du upplever dig trygg i ditt beslut av den anledningen erbjuder vi dig kontakt med vår praktikanthandläggare Andreas Svedman som kan samtala med dig och coacha dig i din process framåt.