Sydsudan

Efter år av krig och konflikter fick Sydsudan sin självständighet 2011 och landet började sin återuppbyggnad. Men 2013 bröt ett inbördeskrig ut som återigen kastade landet in i konflikt och instabilitet och i stället för att bryta fattigdomstrenden så förstärktes den. Landet behöver uppleva fred i alla delar av samhället – mellan etniska grupper, politiska grupper och mellan individer. Majoriteten av de grundläggande samhällsfunktionerna så som skolor, sjukvårdsinrättningar och infrastruktur finns inte och landet lider också av brist på mat, rent vatten och miljöförstöring. Våra projekt bidrar till att återuppbygga världens nyaste nation och ge hopp inför framtiden.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Hälsa, utbildning, försörjning och miljö.
Här arbetar vi: I Yei och Juba och områdena kring dessa större städer, främst på landsbygden och de södra delarna av landet.
Så arbetar vi i Sydsudan: Utbildningsprojekten vänder sig inte bara till barnen utan även till föräldrar och lärare för att höja kvaliteten i skolan och öka medvetenheten om vikten av utbildning för barnen.
Vi arbetar även med att tillsammans med målgrupperna hitta alternativa försörjningsmöjligheter och öka kunskapen i hälsofrågor. Vi ökar också kunskapen om ett effektivt och hållbart jordbruk, tillsammans med skyddandet och uppbyggandet av den lokala miljön.
Malin Canslätt handlägger våra projekt i Sydsudan.

E-post: malin.canslatt@pmu.se

 
 
 
 

Exempel på projekt

Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Stridigheter bröt ut i Sydsudans huvudstad Juba onsdagen den 6:e juni. Omkring 36 000 människor har flytt sina hem och tagit tillflykt till kyrkor, närliggande områden och FN-baser.  SPC, Sudan Pentecostal Church, stöttas med pengar för matinköp till de som flytt till SPC:s kyrkor. Utdelning av andra essentiella nödvändigheter såsom medicin med mera kan bli aktuellt.
Projekt: 29616021 Samarbetspartner i Sydsudan: Sudan Pentecostal Church Juba (SPC) Finansiärer: PMU (egna insamlade medel) och Jönköping Pingst Budget: 100 000 kr, varav Jönköping Pingst finansierar halva insatsenom 50 000 SEK Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer