• Din varukorg är tom
Till shopen

Så ser hjälpen ut på plats

Det är fantastiskt att se det engagemang och den utbredda vilja som finns för att stötta det ukrainska folket. Stora summor har redan samlats in och kommit behövande till del, men behoven kommer vara fortsatt stora under en lång tid framöver.

Det är fantastiskt att se det engagemang och den utbredda vilja som finns för att stötta det ukrainska folket. Stora summor har redan samlats in och kommit behövande till del, men behoven kommer vara fortsatt stora under en lång tid framöver.

Ge en gåva!

Enskilda givares, organisationers och svenska församlingars engagemang för att hjälpa det ukrainska folket, både de som tvingats fly sina hem och de som fortfarande är kvar i landet, har varit enormt. Men behoven är långt ifrån täckta och stora summor kommer behövas framöver när landet ska byggas upp igen.

 

Tillsammans med svenska församlingar, andra samarbetspartner och vårt nätverk av lokala kyrkor kunde vi under förra året ge stöd direkt på plats i det krigsdrabbade Ukraina och i grannländerna dit många tagit sin tillflykt. Lokala församlingar har förmedlat förnödenheter och öppnat dörrarna till sina lokaler för att ge människor på flykt tak över huvudet, ordnat med transporter, hjälpt flyktingar att registrera sig, erbjudit lätt psykosocialt stöd, ordnat med aktiviteter för barn med mera. Kyrkorna har också åkt ut till de allra värst drabbade områdena och nått platser dit få andra har nått.

 

Vatten, mediciner, hygienartiklar och skydd

Via den schweiziska organisationen Medair har vi stöttat ett flertal akuta insatser i Ukraina och Polen. Den trosbaserade organisationen arbetar för att nå ut till de mest avlägsna byarna. Under krigets gång har Medair fokuserat på att ge akut stöd i form av vatten, mediciner, hygienartiklar och skydd till flyktingar i Polen och internflyktingar i Ukraina. En majoritet av dem är kvinnor och barn då de flesta männen inte har fått fly med sina familjer.

 

Sammanlagt har Medair, som PMU stöttar via Radiohjälpen, gett stöd till mer än 500 000 människor under förra året. Behoven är fortsatt stora även i de områden av landet dit konflikten ännu inte nått och stödet via Medair kommer att fortsätta under 2023 i Ukraina och Polen.

 

Vintern har varit tuff

Vintern i Ukraina är och har varit tuff, rapporterar akutteamet från Medair. Många ukrainare saknar möjlighet till värmekällor och har brist på bränsle. På flera platser vågar man inte gå ut i skogen för att leta efter ved på grund av minor som placerats där. Samtidigt finns det ett inspirerande hopp och en stark optimism i det lokala samhället i Ukraina, berättar medarbetare från Medair på plats som arbetar med de ukrainska volontärerna.
– Under det här första året har vi blivit överväldigade av generositeten hos våra givare och styrkan hos vår personal samt det otroliga ukrainska teamet. Nu vill vi påminna alla om att den här konflikten fortsätter och att det inte är över ännu. Vi behöver ert fortsatta stöd och era böner, säger Meghan North, landansvarig för Medair i Ukraina.

Se mer i listan nedan för utförligare information om insatser under 2022.

 

Internetuppkoppling och överlevnadskit

Under 2023 kommer PMU inleda ett nytt samarbete med den ukrainska pingstbaserade organisationen Kindness. Den humanitära organisationen verkar i hela Ukraina och de som arbetar är till stor del volontärer ute i pingstförsamlingarna.

 

Med hjälp av PMU kommer organisationen förse barn med vinterskor och dela ut överlevnadskit och första hjälpenkit med mediciner till befolkningen.

 

PMU kommer även att förse 15 hjälpcenter runt om i Ukraina med satellituppkoppling för internet, med möjlighet för samtal och nyhetsbevakning. Kriget har skapat stora kommunikationsstörningar som inte bara försvårat för hjälparbetare utan också för befolkningen som helhet. Målet är att de nya satellitstationerna även ska hjälpa drabbade familjer att komma i kontakt med sina anhöriga.

Exempel på insatser 2022

Så kan du stötta!

Ge en gåva!